Vad tjänar en barnsamarit i lön 2022?

Hur ser lönestatistiken ut för en barnsamarit 2022? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en barnsamarit brutto innan skatt

Snittlönen för en barnsamarit är

Responsive image25 300 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.


Vilken inkomst har en barnsamarit i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för barnsamarit skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd 25 400 kronor
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare 25 100 kronor
Privatanställd tjänsteman

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som barnsamarit? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 21 700 kronor 20 300 kronor
2015 22 300 kronor 20 800 kronor
2016 22 700 kronor 21 600 kronor
2017 23 200 kronor 22 100 kronor
2018 23 700 kronor 22 600 kronor
2019 24 400 kronor 24 000 kronor
2020 24 700 kronor 23 900 kronor
2021 25 400 kronor 24 400 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för barnsamarit.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som barnsamarit.

Region Antal anställda som barnsamarit eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige89700
Stockholm och Stockholms län27300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län17100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län5500
Blekinge och Skåne län11000
Hallands och Västra Götalands län15800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län5200
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Löneförhandling med chef

Söker du jobb som barnsamarit eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för barnsamarit i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län för där är nämligen medellönen högst med 25000 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige24700
Stockholm24900
Östra Mellansverige24000
Småland med öarna25000
Sydsverige24900
Västsverige24900
Norra Mellansverige24500
Mellersta Norrland24100
Övre Norrland24200

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner



Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Här är några av jobben i sverige med högst lön:

Klicka på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till barnsamarit

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Barnhemsbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnhemsbiträde

Barnsamarit

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnsamarit

Barnskötare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnskötare

Barnsköterska, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnsköterska, förskola

Barntimmeledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barntimmeledare

Barnvårdare, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnvårdare, förskola

Dagbarnvårdare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för dagbarnvårdare

Dagmamma

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för dagmamma

Elevassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elevassistent

Elevstödjare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elevstödjare

Elevvårdsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elevvårdsassistent

Fritidshemsbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fritidshemsbiträde

Föreningsgårdsarbetare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för föreningsgårdsarbetare

Församlingsassistent, förskolebarn

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingsassistent, förskolebarn

Förskoleassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förskoleassistent

Hemspråkstränare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemspråkstränare

Kamratstödjare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kamratstödjare

Klassmorfar

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klassmorfar

Klassmormor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klassmormor

Lekbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekbiträde

Lekledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekledare

Lekplatsföreståndare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekplatsföreståndare

Lärarassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärarassistent

Modersmålstränare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för modersmålstränare

Pedagogassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för pedagogassistent

Resursassistent, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resursassistent, förskola

Resursassistent, skola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resursassistent, skola

Resurslärare, elevassistent förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurslärare, elevassistent förskola

Resurslärare, elevassistent skola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurslärare, elevassistent skola

Skolvärd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolvärd

Studiehandledare, modersmålsträning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studiehandledare, modersmålsträning

Ungdomsgårdsarbetare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ungdomsgårdsarbetare

Värd, skola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för värd, skola

Lediga jobb för barnsamarit

Kungälv
Kunskapsförskolan i Kareby söker drivna timvikarier för behovsanställning

Ledigt jobb som barnskötare på Norlandia Förskolor AB i Kungälv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Stockholm
Årstadals förskolor söker barnskötare

Ledigt jobb som barnskötare på Stockholms kommun i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Värmdö
Barnskötare till Blomkulans förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Värmdö kommun i Värmdö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Kungälv
Barnskötare till Kunskapsförskolan/Norlandia förskolor i Kareby

Ledigt jobb som barnskötare på Norlandia Förskolor AB i Kungälv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Haninge
Vikarie i förskola och skola i Haninge höstterminen 2022

Ledigt jobb som barnskötare på Ngs Group AB i Haninge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Botkyrka
Finsktalande barnskötare

Ledigt jobb som barnskötare på Sverigefinska Skolan i Botkyrka AB i Botkyrka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Göteborg
Vikarie i förskola och skola i Göteborg höstterminen 2022

Ledigt jobb som barnskötare på Ngs Group AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Sigtuna
Finsktalande barnskötare söks!

Ledigt jobb som barnskötare på Sigtuna kommun i Sigtuna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Norrköping
Vikarierande barnskötare till Solstenens förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Norrköpings kommun i Norrköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Umeå
Barnskötare till Bergatrollets förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Umeå kommun i Umeå

Läs om jobbet som barnskötare
Stockholm
Barnskötare till Dungen i Hässelby

Ledigt jobb som barnskötare på Frilufts Förskolor i Stockholm AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Järfälla
Gymnastikledare för barn 2-8 år HT22 - Järfälla

Ledigt jobb som barntimmeledare på Einar Sports AB i Järfälla

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barntimmeledare
Stockholm
WilmerAlda söker TIMVIKARIER

Ledigt jobb som barnskötare på Wilmeralda AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Boden
Vi söker barnhandledare för barntillsyn till Migrationsverket i Boden!

Ledigt jobb som dagbarnvårdare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Boden

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som dagbarnvårdare
Norrtälje
Timvikarier till Väddö förskoleområde

Ledigt jobb som barnskötare på Norrtälje kommun i Norrtälje

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Stockholm
Barnskötare/husvikarie för fritidshemmet

Ledigt jobb som barnskötare på Stockholms kommun i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Avesta
barnskötare/fritidsledare

Ledigt jobb som barnskötare på Avesta kommun i Avesta

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Linköping
Barnskötare till Förskolor Valkebo

Ledigt jobb som barnskötare på Linköpings kommun i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Uppsala
Vi söker efter nya stjärnor som vill jobba som timvikarier på våra försk...

Ledigt jobb som barnskötare på Norlandia Förskolor AB i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Nacka
Timvikarier sökes till fina Skuru-Duvnäs förskolor

Ledigt jobb som barnskötare på Nacka kommun i Nacka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Stockholm
Barnskötare

Ledigt jobb som barnskötare på Raoul Wallenbergskolorna AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Mölndal
Barnskötare till Happy Kids Kållered

Ledigt jobb som barnskötare på Happy Kids Kållered AB i Mölndal

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Gävle
Barnskötare till Solhjulets förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Gävle kommun i Gävle

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Kiruna
Barnskötare till Ripans förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Kiruna kommun i Kiruna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Täby
Barnskötare/fritidsledare till Noblaskolan Täby

Ledigt jobb som barnskötare på AcadeMedia Support AB i Täby

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Gävle
Barnskötare till Källö förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Gävle kommun i Gävle

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Växjö
Barnskötare till förskolorna i Rottne och Åby

Ledigt jobb som barnskötare på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Varberg
Barnskötare, Klapperstenens förskola

Ledigt jobb som barnskötare på Varbergs kommun i Varberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Linköping
Barnskötare till Sågvägen, Förskolor Sturefors, Bestorp, Brokind

Ledigt jobb som barnskötare på Linköpings kommun i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare
Sandviken
Barnskötare, Smassens och Blåsippans förskolor

Ledigt jobb som barnskötare på Sandvikens kommun i Sandviken

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som barnskötare