Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden

När coronapandemin slog till var det många som tvingades att arbeta hemifrån i den mån det gick att utföra arbetsuppgifterna på distans. Lärare fick börja hålla lektioner via Skype även för yngre elever och i princip alla kontorsarbetare med möjlighet blev ombedda att jobba i hemmet. Tack vare den pågående digitaliseringen är det många jobb som idag kan utföras på distans eller med hjälp av robotar och faktum är att experter under många år redan förutspått denna utveckling även om pandemin ledde till att processen påskyndades. I skrivande stund har vi börjat ”se ljuset i tunneln” i takt med att vaccinen pumpas ut till de mest utsatta riskgrupperna. Men digitaliseringen går inte att stoppa, på gott och ont kan man säga eftersom vissa yrkesroller onekligen kommer gynnas av denna utveckling medan andra jobb helt enkelt kommer att försvinna då dataprogram och robotar kan utföra arbetet mer effektivt. I ett kunskapsunderlag som sammanställts av RUFS (Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat) framhålls att upp till 53% av alla jobb i Sverige kan komma att ersättas av digital tekniken under de närmsta 20 åren. Vidare påpekas att det är främst rutinjobb inom administration och i detaljhandeln som kommer att bytas ut, men också vissa områden inom medicin, juridik och andra typer av högkvalificerade arbeten. Det är många som blir skrämda av denna utveckling och oroar sig över sina yrkesrollers framtidsutsikter, men det är viktigt att komma ihåg att samtidigt som vissa jobb försvinner kommer nya arbeten uppstå till följd av digitaliseringen. År 2016 släppte ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) rapporten ”Digitaliseringens dynamik” som bland annat belyser att automatisering ökar produktiviteten per anställd och på den vägen leder till mer effektiva företag som kan sänka sina priser - vilket i sin tur leder till att försäljningen stiger och därigenom ökar produktionen som skapar nya jobb.

Jobb som flyttar online

Flera yrkesroller har redan helt eller delvis flyttat online:

Jobb som försvinner

Bland de tusentals jobb som kommer att försvinna kan vi redan se tydliga indikationer på denna utveckling inom flera branscher:

Jobb som försvinner

Carl Benedict Frey och Mikael Osborne vid University of Oxford beskrev i ”Programme on the Impacts of Future Technology” vilka färdigheter som maskiner kommer ha svårast att bemästra inklusive följande exempel: