Vad tjänar en stationstekniker, kärnkraftverk i lön 2022?

Stationstekniker, kärnkraftverk har 41000 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 39800 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 41200 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till stationstekniker, kärnkraftverk.

Abonnentingenjör, vatten och avlopp Anstaltsingenjör Automationsingenjör, maskin Beredningsingenjör, bygg och anläggning Beredningsingenjör, kemiteknik Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Biogasingenjör Byggledare Byggnadskonsult, högskoleingenjör Byggprojektledare CAD-ritare, maskin Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör Driftingenjör, elkraft Drifttekniker, bygg Elkonstruktör Entreprenadingenjör Förpackningsutvecklare GIS-ingenjör Hamningenjör Högskoleingenjör, elektronik Högskoleingenjör, maskin Ingenjör, bygg och anläggning Ingenjör, hydraulik Ingenjör, textil, trä m.m. Installationsingenjör Kalkylator, bygg och anläggning Kartingenjör Kemiingenjör, högskoleingenjör Konstruktör, bygg och anläggning Konstruktör, VVS Kontrollingenjör, elektronik Kontrollingenjör, maskin Kontrolltekniker, bygg Kontrolltekniker, kemiteknik Kretskortsdesigner Kvalitetsingenjör, elkraft Kvalitetsingenjör, maskin Kvalitetstekniker, elektronik Kvalitetstekniker, maskin Lantmäteriingenjör Malmletare Materialberedare Mejeritekniker Montageingenjör, elkraft Mätingenjör, elkraft Mätningsledare Mättekniker, lantmäteri Mättekniker, verkstad Planerare, bygg Planeringsingenjör, bygg och anläggning Planeringsingenjör, textil, trä m.m. Planeringstekniker, gruva/metallurgi Planeringstekniker, textil, trä m.m. Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör Processingenjör (maskin), högskoleingenjör Produktberedare, kemiteknik Produktberedare, textil, trä m.m. Produktionsberedare, maskin Produktionsfaktor Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Produktionsledare, tillverkningsindustri Produktionsplanerare, maskin Produktionstekniker, bygg och anläggning Produktionstekniker, kemiteknik Produktionstekniker, textil, trä m.m. Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör Provningsingenjör, kemiteknik Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning Rationaliseringstekniker, kemiteknik RF-ingenjör Ritare, maskin Serviceingenjör, elkraft Serviceingenjör, telekommunikation Signaltekniker, försvaret Spårtekniker Stereoingenjör Styr- och regleringenjör Sågverkstekniker Teleingenjör Textilingenjör Tidsstudieingenjör, telekommunikation Transformatorkonstruktör Underhållschef, elkraft Underhållschef, telekommunikation Uppfinnare Utvecklingstekniker, maskin Valsverksingenjör, högskoleingenjör Verifieringsingenjör, elektronik Verkstadsplanerare Väg- och vattenbyggnadsingenjör Värmetekniker

Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en stationstekniker, kärnkraftverk?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av fordon, maskiner och annan mekanisk utrustning samt värme-, vatten-, sanitets-, venti­lations- och kylsystem. Utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete. Organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av fordon, maskiner m.m. Provar och kontrollerar maskiner och andra mekaniska produkter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en stationstekniker, kärnkraftverk i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för stationstekniker, kärnkraftverk skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39000 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Landstingsanställning 43800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40800 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som stationstekniker, kärnkraftverk? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 39800 kronor som stationstekniker, kärnkraftverk medan männens lön är 41200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33500 kronor 35200 kronor
2015 34800 kronor 35200 kronor
2016 36100 kronor 36800 kronor
2017 33700 kronor 37800 kronor
2018 34500 kronor 39300 kronor
2019 39000 kronor 39600 kronor
2020 38900 kronor 41200 kronor
2021 39800 kronor 41200 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för stationstekniker, kärnkraftverk.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som stationstekniker, kärnkraftverk i Sverige?

Det är totalt 18300 personer som idag är anställda som stationstekniker, kärnkraftverk enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18300
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län2500
Blekinge och Skåne län2300
Hallands och Västra Götalands län3700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2100
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en stationstekniker, kärnkraftverk i lön i månaden?

Medellönen för en stationstekniker, kärnkraftverk är 41000 kronor.

Hur många jobbar som stationstekniker, kärnkraftverk i Sverige?

Det finns 18300 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Löneförhandling med chef

Söker du jobb som stationstekniker, kärnkraftverk eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan

>

Lönestatistik för stationstekniker, kärnkraftverk i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län för där är nämligen medellönen högst med 43000 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige40800
Stockholm42300
Östra Mellansverige43000
Småland med öarna37500
Sydsverige41000
Västsverige40400
Norra Mellansverige40200
Mellersta Norrland40100
Övre Norrland39000

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som stationstekniker, kärnkraftverk.

Abonnentingenjör, vatten och avlopp Anstaltsingenjör Automationsingenjör, maskin Beredningsingenjör, bygg och anläggning Beredningsingenjör, kemiteknik Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Biogasingenjör Byggledare Byggnadskonsult, högskoleingenjör Byggprojektledare CAD-ritare, maskin Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör Driftingenjör, elkraft Drifttekniker, bygg Elkonstruktör Entreprenadingenjör Förpackningsutvecklare GIS-ingenjör Hamningenjör Högskoleingenjör, elektronik Högskoleingenjör, maskin Ingenjör, bygg och anläggning Ingenjör, hydraulik Ingenjör, textil, trä m.m. Installationsingenjör Kalkylator, bygg och anläggning Kartingenjör Kemiingenjör, högskoleingenjör Konstruktör, bygg och anläggning Konstruktör, VVS Kontrollingenjör, elektronik Kontrollingenjör, maskin Kontrolltekniker, bygg Kontrolltekniker, kemiteknik Kretskortsdesigner Kvalitetsingenjör, elkraft Kvalitetsingenjör, maskin Kvalitetstekniker, elektronik Kvalitetstekniker, maskin Lantmäteriingenjör Malmletare Materialberedare Mejeritekniker Montageingenjör, elkraft Mätingenjör, elkraft Mätningsledare Mättekniker, lantmäteri Mättekniker, verkstad Planerare, bygg Planeringsingenjör, bygg och anläggning Planeringsingenjör, textil, trä m.m. Planeringstekniker, gruva/metallurgi Planeringstekniker, textil, trä m.m. Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör Processingenjör (maskin), högskoleingenjör Produktberedare, kemiteknik Produktberedare, textil, trä m.m. Produktionsberedare, maskin Produktionsfaktor Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Produktionsledare, tillverkningsindustri Produktionsplanerare, maskin Produktionstekniker, bygg och anläggning Produktionstekniker, kemiteknik Produktionstekniker, textil, trä m.m. Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör Provningsingenjör, kemiteknik Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning Rationaliseringstekniker, kemiteknik RF-ingenjör Ritare, maskin Serviceingenjör, elkraft Serviceingenjör, telekommunikation Signaltekniker, försvaret Spårtekniker Stereoingenjör Styr- och regleringenjör Sågverkstekniker Teleingenjör Textilingenjör Tidsstudieingenjör, telekommunikation Transformatorkonstruktör Underhållschef, elkraft Underhållschef, telekommunikation Uppfinnare Utvecklingstekniker, maskin Valsverksingenjör, högskoleingenjör Verifieringsingenjör, elektronik Verkstadsplanerare Väg- och vattenbyggnadsingenjör Värmetekniker

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till stationstekniker, kärnkraftverk

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Abonnentingenjör, vatten och avlopp
Anbudsingenjör, bygg och anläggning
Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör
Anläggningsingenjör, elkraft
Anstaltsingenjör
Applikationsingenjör, högskoleingenjör
Arbetsingenjör
Arméingenjör
Automationsingenjör, maskin
Automationstekniker, el
Automationstekniker, elektronik
Automationstekniker, maskin
Beredningsingenjör, bygg och anläggning
Beredningsingenjör, elektronik
Beredningsingenjör, elkraft
Beredningsingenjör, gruva/metallurgi
Beredningsingenjör, kemiteknik
Beredningsingenjör, maskin
Beredningsingenjör, telekommunikation
Beredningsingenjör, textil, trä m.m.
Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör
Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör
Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör
Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
Besiktningsingenjör, elkraft
Betongingenjör
Bildanalytiker
Biogasingenjör
Borrledare, petroleumutvinning
Broingenjör
Bryggeriingenjör
Byggledare
Byggnadsingenjör, högskoleingenjör
Byggnadskalkylator
Byggnadskonstruktör
Byggnadskonsult, högskoleingenjör
Byggnadsmiljötekniker
Byggnadsritare
Byggnadstekniker
Byggprojektledare
CAD-ritare, bygg och anläggning
CAD-ritare, elektronik
CAD-ritare, elkraft
CAD-ritare, maskin
CAD-ritare, telekommunikation
Datagrafiker, teknisk illustratör
Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör
Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör
Depåtekniker, prospektering
Distributionsmejerist
Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör
Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör
Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör
Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
Driftingenjör, bygg
Driftingenjör, elkraft
Driftingenjör, reningsverk
Driftingenjör, vattenverk
Driftingenjör, värmeverk
Drifttekniker, bygg
Elektronikingenjör, högskoleingenjör
Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör
Elingenjör, övrig
Elkonstruktör
Elkraftingenjör, högskoleingenjör
Eltekniker, konstruktion m.m.
Energiingenjör, högskoleingenjör
Entreprenadingenjör
Fastighetsingenjör
Fordonsingenjör
Förpackningstekniker
Förpackningsutvecklare
Garantiingenjör, bygg
Gatuingenjör
Geodatasamordnare
GIS-ingenjör
Gjuteriingenjör, högskoleingenjör
Gruvingenjör, högskoleingenjör
Gruvmätare
Hamningenjör
Hushållstekniker
Hydraulikingenjör
Högskoleingenjör, bygg och anläggning
Högskoleingenjör, elektronik
Högskoleingenjör, elkraft
Högskoleingenjör, gruva/metallurgi
Högskoleingenjör, kemiteknik
Högskoleingenjör, maskin
Högskoleingenjör, telekommunikation
Högskoleingenjör, textil, trä m.m.
Illustratör, teknisk
Ingenjör, bygg och anläggning
Ingenjör, elektronik
Ingenjör, elkraft
Ingenjör, gruva/metallurgi
Ingenjör, hydraulik
Ingenjör, kemiteknik
Ingenjör, maskin
Ingenjör, telekommunikation
Ingenjör, textil, trä m.m.
Inköpsingenjör
Inköpsplanerare
Inköpstekniker
Installationsingenjör
Instrumentingenjör, kemiskt lab.
Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik
Järnvägsingenjör
Kalkylator, bygg och anläggning
Kalkylchef, bygg och anläggning
Kalkylingenjör, bygg och anläggning
Kart- och mätingenjör
Kartingenjör
Kartograf
Kartritare
Karttekniker
Kemiingenjör, högskoleingenjör
Kemitekniker
Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör
Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör
Konstruktör, bygg och anläggning
Konstruktör, elkraft
Konstruktör, maskin, högskoleingenjör
Konstruktör, textil, trä m.m.
Konstruktör, VVS
Konsult, byggnads-, övrig
Konsult, storköks-
Kontrollingenjör, bygg och anläggning
Kontrollingenjör, elektronik
Kontrollingenjör, elkraft
Kontrollingenjör, gruva/metallurgi
Kontrollingenjör, kemiteknik
Kontrollingenjör, maskin
Kontrollingenjör, telekommunikation
Kontrollingenjör, textil, trä m.m.
Kontrolloperatör, metallprodukter
Kontrolltekniker, bygg
Kontrolltekniker, elektronik
Kontrolltekniker, elkraft
Kontrolltekniker, gruva/metallurgi
Kontrolltekniker, kemiteknik
Kontrolltekniker, maskin
Kontrolltekniker, telekommunikation
Kontrolltekniker, textil, trä m.m.
Kretskortsdesigner
Kretskortskonstruktör
Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning
Kvalitetsingenjör, elektronik
Kvalitetsingenjör, elkraft
Kvalitetsingenjör, gruva/metallurgi
Kvalitetsingenjör, kemiteknik
Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning
Kvalitetsingenjör, maskin
Kvalitetsingenjör, telekommunikation
Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.
Kvalitetsmätare, metallprodukter
Kvalitetstekniker, elektronik
Kvalitetstekniker, elkraft
Kvalitetstekniker, gruva/metallurgi
Kvalitetstekniker, kemiteknik
Kvalitetstekniker, maskin
Kvalitetstekniker, telekommunikation
Kvalitetstekniker, textil, trä m.m.
Laboratorieingenjör, metallurgi
Lantmäteriingenjör
Linjeingenjör
Livsmedelsingenjör
Livsmedelstekniker
Malmletare
Markingenjör
Maskiningenjör, högskoleingenjör
Maskinkonstruktör, högskoleingenjör
Materialberedare
Materialplanerare, högskoleingenjör
Mejeriingenjör
Mejerist
Mejeritekniker
Metodingenjör, maskin
Mjölkmästare
Montageingenjör, bygg
Montageingenjör, elkraft
Montageingenjör, maskin
Montageledare, bygg
Mät- och kartingenjör
Mätingenjör, elkraft
Mätingenjör, lantmäteri
Mätningsingenjör, bygg och anläggning
Mätningsingenjör, karttekniskt arbete
Mätningsledare
Mätningstekniker
Mättekniker, bygg och anläggning
Mättekniker, geologi
Mättekniker, lantmäteri
Mättekniker, metallprodukter
Mättekniker, styr- o. reglerteknik
Mättekniker, termografi
Mättekniker, verkstad
Nätplanerare
Optimerare, livsmedel
Ostmästare
Planerare, bygg
Planerare, elkraft
Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
Planeringsingenjör, bygg och anläggning
Planeringsingenjör, elkraft
Planeringsingenjör, kemiteknik
Planeringsingenjör, maskin
Planeringsingenjör, textil, trä m.m.
Planeringstekniker, bygg och anläggning
Planeringstekniker, elektronik
Planeringstekniker, elkraft
Planeringstekniker, gruva/metallurgi
Planeringstekniker, kemiteknik
Planeringstekniker, maskin
Planeringstekniker, telekommunikation
Planeringstekniker, textil, trä m.m.
Prisanalytiker
Prissättare
Processingenjör (bygg), högskoleingenjör
Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör
Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör
Processingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör
Processingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör
Processingenjör (maskin), högskoleingenjör
Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
Produktberedare, elektronik
Produktberedare, elkraft
Produktberedare, kemiteknik
Produktberedare, maskin
Produktberedare, metallurgi
Produktberedare, telekommunikation
Produktberedare, textil, trä m.m.
Produktionsberedare, elektronik
Produktionsberedare, elkraft
Produktionsberedare, kemiteknik
Produktionsberedare, maskin
Produktionsberedare, metallurgi
Produktionsberedare, telekommunikation
Produktionsberedare, textil, trä m.m.
Produktionsfaktor
Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör
Produktionsingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör
Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
Produktionsingenjör, elkraft
Produktionsingenjör, maskin
Produktionsingenjör, textil, trä m.m.
Produktionsledare, tillverkningsindustri
Produktionsplanerare, elektronik
Produktionsplanerare, elkraft
Produktionsplanerare, kemiteknik
Produktionsplanerare, maskin
Produktionsplanerare, metallurgi
Produktionsplanerare, telekommunikation
Produktionsplanerare, textil, trä m.m.
Produktionstekniker, bygg och anläggning
Produktionstekniker, elektronik
Produktionstekniker, elkraft
Produktionstekniker, gruva/metallurgi
Produktionstekniker, kemiteknik
Produktionstekniker, maskin
Produktionstekniker, petroleumutvinning
Produktionstekniker, telekommunikation
Produktionstekniker, textil, trä m.m.
Produkttekniker, mejeri
Projektledare, bygg och anläggning
Projektledare, värme, vatten och sanitet
Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör
Provningsingenjör, bygg
Provningsingenjör, elektronik
Provningsingenjör, elkraft
Provningsingenjör, kemiteknik
Provningsingenjör, maskin
Provningsingenjör, telekommunikation
Pyrotekniker, planering o. genomförande fyrverkerier
Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning
Rationaliseringstekniker, elektronik
Rationaliseringstekniker, elkraft
Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi
Rationaliseringstekniker, kemiteknik
Rationaliseringstekniker, maskin
Rationaliseringstekniker, telekommunikation
Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.
RF-ingenjör
Ritare, bygg och anläggning
Ritare, elektronik
Ritare, elkraft
Ritare, maskin
Ritare, telekommunikation
Ritare, textil, trä m.m.
Serviceingenjör, elektronik
Serviceingenjör, elkraft
Serviceingenjör, gruva/metallurgi
Serviceingenjör, kemiteknik
Serviceingenjör, maskin
Serviceingenjör, telekommunikation
Serviceingenjör, textil, trä m.m.
Signalingenjör
Signalprojektör
Signaltekniker, försvaret
Skeppsingenjör
Smörmästare
Spåringenjör
Spårtekniker
SQE Supplier Quality Engineer
Stadsingenjör
Stationstekniker, kärnkraftverk
Stereoingenjör
Stereooperatör
Stereotekniker
Storkökskonsult
Styr- och regleringenjör
Supportingenjör, fordon
Supporttekniker, styrsystem
Svetstekniker
Sågverkstekniker
Tegelmästare
Teknikillustratör
Teknisk illustratör
Teleingenjör
Telekommunikationstekniker
Testingenjör, elektronik
Testingenjör, telekommunikation
Textilingenjör
Tidsstudieingenjör, elektronik
Tidsstudieingenjör, kemiteknik
Tidsstudieingenjör, maskin
Tidsstudieingenjör, telekommunikation
Tillförlitlighetsingenjör, maskin
Topograf
Trafikingenjör
Transformatorkonstruktör
Tryckeriingenjör
Trätekniker
Underhållschef, elektronik
Underhållschef, elkraft
Underhållschef, kemiteknik
Underhållschef, maskin
Underhållschef, metallurgi
Underhållschef, telekommunikation
Underhållschef, textil, trä m.m.
Underhållsingenjör, bygg och anläggning
Underhållsplanerare, bygg och anläggning
Uppfinnare
Utrustningsingenjör, bygg
Utsättare
Utvecklingstekniker, elkraft
Utvecklingstekniker, maskin
VA-ingenjör
VA-inspektör
Valideringsingenjör, läkemedelstillv.
Valsverksingenjör, högskoleingenjör
Varvsingenjör
Ventilationsingenjör
Ventilationstekniker, ingenjör
Verifieringsingenjör, elektronik
Verifieringsingenjör, telekommunikation
Verkstadsingenjör
Verkstadskontrollant
Verkstadsplanerare
Verktygskonstruktör
VVS-ingenjör
VVS-ritare
Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Vägingenjör
Vägmästare
Vägtekniker
Värmetekniker
Värmeverksingenjör
Gotland
Är du en driven och strukturerad produktionsingenjör?
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som produktionsingenjör, maskin på Försvarsmakten i Gotland

Boden
Är du en driven och strukturerad produktionsingenjör?
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som produktionsingenjör, maskin på Försvarsmakten i Boden

Ljungby
Reservdelstekniker rekryteras till växande AMS Sweden AB
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som serviceingenjör, maskin på Empleo Ljungby AB i Ljungby

Test Engineer
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som fordonsingenjör på Avl Mtc Motortestcenter AB i

Skövde
Servicetekniker till Munters
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som serviceingenjör, maskin på Randstad AB i Skövde

Jönköping
Konstruktör till Fagerhult
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som konstruktör, tillverkningsindustri på Framtiden i Sverige AB i Jönköping

Motala
Driftsättare sökes till HFSAB!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Motala

Stockholm
Lead Automation Engineer
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationsingenjör, maskin på Northvolt Systems AB i Stockholm

Jönköping
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Jönköping

Karlskrona
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Karlskrona

Markaryd
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Markaryd

Göteborg
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Göteborg

Falköping
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Falköping

Växjö
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Växjö

Ystad
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Ystad

Thesis work - Quick Soak of Light Duty Vehicles
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som fordonsingenjör på Avl Mtc Motortestcenter AB i

Thesis - Improved Testing Strategies for Battery Performance Validation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som fordonsingenjör på Avl Mtc Motortestcenter AB i

Linköping
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Linköping

Halmstad
Servicetekniker till Bosch Rexroth - Hydraulik och Automation
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationstekniker, maskin på Manpower AB i Halmstad

Alingsås
Ytbehandlare till kraftindustri
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som konstruktör, tillverkningsindustri på Adecco Sweden AB i Alingsås

Karlskoga
Beräkningsingenjör hållfasthet & strukturdynamik
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som produktionsingenjör, maskin på SAAB AB i Karlskoga

Karlskoga
Beräkningsingenjör innerballistik
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som kontrollingenjör, maskin på SAAB AB i Karlskoga

Hylte
Projektledare inom VA till samhällsbyggnadskontoret Hylte kommun
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som driftingenjör, vattenverk på Hylte kommun i Hylte

Göteborg
Plattformsutvecklare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som fordonsingenjör på Mpya Sci & Tech AB i Göteborg

Göteborg
Mekanikkonstruktör till AFRY
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som maskinkonstruktör på AFRY AB i Göteborg

Gislaved
Maskinkonstruktör - Axelent Engineering AB

Ledigt jobb som maskinkonstruktör på Axelent AB i Gislaved

Stockholm
Mekanikkonstruktör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som maskinkonstruktör på AFRY AB i Stockholm

Linköping
Verktygskonstruktör till Saab Aeronautics
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som verktygskonstruktör på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Linköping

Finspång
Service R&D Engineer
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som processtekniker, tillverkningsindustri på Siemens Energy AB i Finspång

Lund
Konstruktör mot konsumentprodukter
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som automationsingenjör, maskin på Alten Sverige AB i Lund