Lön spårsvetsare - Lönestatistik för en spårsvetsare 2023

Vad tjänar en spårsvetsare i månaden? Medellönen är 32600 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31000 kronor i yrket medan männen har en lön på 32600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 32600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som spårsvetsare.


TopplistorVad tjänar en spårsvetsare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln spårsvetsare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en spårsvetsare?

Vi har inga detaljer kring vad en spårsvetsare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Svetsar och löder samman metalldelar i samband med tillverkning, montering och reparation av metallprodukter. Utför specialiserat svetsningsarbete på röranläggningar. Skär ut detaljer i olika metalliska material och kapar exempelvis grovplåtar, balkar och skrot med skärbrännare eller skärmaskin.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en spårsvetsare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för spårsvetsare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 29800 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 32600 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Hur stor chans är det att få jobb som spårsvetsare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som spårsvetsare.

Ungefär 13600 jobbar som svetsare och gasskärare i landet, av dessa är cirka 4 procent kvinnor och 96 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för svetsare och gasskärare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för svetsare och gasskärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som spårsvetsare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31000 kronor som spårsvetsare medan männens lön är 32600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24200 kronor27600 kronor
2015 26000 kronor27900 kronor
2016 26800 kronor28800 kronor
2017 27900 kronor29400 kronor
2018 28300 kronor29500 kronor
2019 27600 kronor30600 kronor
2020 28700 kronor31700 kronor
2021 31000 kronor32600 kronor

Lönestatistik för spårsvetsare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31600
Stockholm38200
Östra Mellansverige31900
Småland med öarna29800
Sydsverige30200
Västsverige32300
Norra Mellansverige30500
Mellersta Norrland28900
Övre Norrland31900


Hur många jobbar som spårsvetsare i Sverige?

Det är totalt 11100 personer som idag är anställda som spårsvetsare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige11100
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en spårsvetsare i lön i månaden?

Medellönen för en spårsvetsare är 32600 kronor.

Hur många jobbar som spårsvetsare i Sverige?

Det finns 11100 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som spårsvetsare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till spårsvetsare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arcatomsvetsare Lön för en Argonbågsvetsare Lön för en Armeringsmontör Lön för en Bilplåtslagare Lön för en Bilskadereparatör, plåt Lön för en Bleckslagare Lön för en Blylödare Lön för en Bronsgjutare Lön för en Brännare, svetsning Lön för en Byggnadsplåtslagare Lön för en Bågsvetsare Lön för en Diktare, grovplåt Lön för en Elsvetsare Lön för en Falsare, tunnplåt Lön för en Fartygsplåtslagare Lön för en Flygplansplåtslagare Lön för en Formreparatör Lön för en Gasbågsvetsare Lön för en Gashyvlare Lön för en Gasmejslare Lön för en Gasskärare Lön för en Gassvetsare Lön för en Gelbgjutare Lön för en Gjutare, metall hantverk Lön för en Gjutmästare Lön för en Grovplåtnitare Lön för en Grovplåtslagare Lön för en Grovplåtslagare, industri Lön för en Handformare, gjuteri Lön för en Hårdlödare Lön för en Idrottspristillverkare, pokaler Lön för en Industriplåtslagare, grovplåtslagare Lön för en Industriplåtslagare, tunnplåtslagare Lön för en Järnkonstruktionsmontör Lön för en Kabelsplitsare Lön för en Karosseriplåtslagare Lön för en Klippare, tunnplåt Lön för en Klockgjutare Lön för en Konstgjutare Lön för en Kopparslagare Lön för en Kärnmakare, hantverk Lön för en Licenssvetsare Lön för en Liftbyggare Lön för en Liftmontör Lön för en Liftreparatör Lön för en Lifttekniker Lön för en Lödare, metall Lön för en MAG-svetsare Lön för en Maskinbrännare Lön för en Maskinlödare Lön för en Metallimmare Lön för en Metallkonstruktionsmontör Lön för en MIG-svetsare Lön för en Mjuklödare Lön för en Nibblare, tunnplåt Lön för en Nitare, grovplåt Lön för en Nitare, tunnplåt Lön för en Pannbyggare Lön för en Pannmontör Lön för en Pannplåtslagare Lön för en Plåtbearbetare Lön för en Plåthopsättare Lön för en Plåtmontör Lön för en Plåtpressare Lön för en Plåtslagare, bygg Lön för en Plåtslagare, flygplan Lön för en Plåtslagare, grovplåt Lön för en Precisionsgjutare Lön för en Rörsvetsare Lön för en Skadereparatör, bilplåt Lön för en Skadetekniker, reparation Lön för en Skärare, svets Lön för en Slaglödare Lön för en Splitsare, kabel Lön för en Spårsvetsare Lön för en Stansare, tunnplåt Lön för en Stålbyggare Lön för en Stålkonstruktionsmontör Lön för en Svetsare, arcatom- Lön för en Svetsare, argonbåge- Lön för en Svetsare, båg- Lön för en Svetsare, el- Lön för en Svetsare, gas- Lön för en Svetsare, gasbåge- Lön för en Svetsare, licens- Lön för en Svetsare, MAG- Lön för en Svetsare, MIG- Lön för en Svetsare, ospec Lön för en Svetsare, rör Lön för en Svetsare, spår Lön för en Svetsare, TIG- Lön för en Takplåtslagare Lön för en Tenngjutare Lön för en Tennlödare Lön för en Termitsvetsare Lön för en TIG-svetsare Lön för en Tunnplåtslagare Lön för en Tunnplåtslagare, industri Lön för en Utslagsman, grovplåt Lön för en Varvsplåtslagare Lön för en Vaxgjutare Lön för en Ventilationsplåtslagare
Osby
MAG svetsare till kund i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Osby
Älmhult
MAG svetsare till kund i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Älmhult
Ljungby
Eterni söker erfaren lödare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hårdlödare på Eterni Sweden AB i Ljungby
Uddevalla
Gasskärare, laserskärare & kantpressare sökes till PreCise AB!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gasskärare på Premier Service Sverige AB i Uddevalla
Vetlanda
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Vetlanda
Sävsjö
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Sävsjö
Eksjö
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Eksjö
Nässjö
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Nässjö
Hultsfred
Produktionspersonal till LMV industri AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Hultsfred
Vimmerby
Produktionspersonal till LMV industri AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Vimmerby
Malmö
TIG-svetsare till Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på OnePartnerGroup Skåne AB i Malmö
Mörbylånga
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Spiroline AB i Mörbylånga
Tjörn
Aluminiumsvetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Swede Ship Marine AB i Tjörn
Svetsansvarig till vårt affärsområde Piping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AB i
Hudiksvall
Svetsare med eller utan licens? Vi hittar din drömarbetsplats!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Lernia Bemanning AB i Hudiksvall
Östhammar
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Ikett Personalpartner AB i Östhammar
Landskrona
Svetsare i Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Wikan Personal AB i Landskrona
Sala
Grovplåtslagare och svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på M O K Per Jansson AB i Sala
Västerås
TIG-svetsare till Hallstahammar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Jobandtalent People Sweden AB i Västerås
Ulricehamn
TopWork söker svetsare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Ulricehamn
Laholm
TopWork söker industriarbetare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Laholm
Klippan
TopWork söker industriarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Klippan
Laholm
TopWork söker svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Laholm
Gislaved
TopWork söker svetsare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Gislaved
Gnosjö
TopWork söker svetsare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Gnosjö
Örkelljunga
TopWork söker svetsare till helgskift
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Örkelljunga
Klippan
TopWork söker svetsare till helgskift...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Klippan
Halmstad
TopWork söker svetsare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Halmstad
Laholm
TopWork söker svetsare till helgskift.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Laholm
Gnosjö
TopWork söker svetsare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Gnosjö