Lön servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef 2024

- Lönestatistik för en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chefVad tjänar en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2024 är:

45 700 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 45500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 47200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 274 kronor.

Dagslön för en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2176 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef får ut 31 143 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 45 700 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 880 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 366 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 29 kronor
Lönen efter skatt 31 143 kronor


Vad gör en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 45900 kronor

 • Regionanställd 47200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43000 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45700 kronor som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef medan männens lön är 45500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige44 600 kronor
Stockholm47 200 kronor
Östra Mellansverige44 400 kronor
Småland med öarna44 500 kronor
Sydsverige45 400 kronor
Västsverige45 900 kronor
Norra Mellansverige43 000 kronor
Mellersta Norrland41 500 kronor
Övre Norrland40 400 kronor


Hur många jobbar som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 8500 personer som idag är anställda som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8 500
Stockholm och Stockholms län1 100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län930
Blekinge och Skåne län1 200
Hallands och Västra Götalands län1 700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län850
Västernorrlands och Jämtlands460
Västerbottens och Norrbottens län710

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef är 45700 kronor.

Hur många jobbar som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 8500 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 45700 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 45500 kronor.

Hur mycket betalar en servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef i skatt?

En servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef betalar i snitt 13274 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshierarki Lön för en Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemschef, verksamhetsnära chef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef