Vad tjänar en regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef i lön 2021?


Sedlar i handen Vad har en regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef i lön? Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket.

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller privata lönesamtal. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön. Med bruttolön menas lönen före avdrag för skatt.


Vad tjänar en regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef i medellön?

Medellönen för en regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef är

76 900 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Beskrivning av yrkeskategorin

Yrket är ett av flera yrken inom samma yrkeskategori. Den yrkeskategorin beskrivs så här:

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom bank, finans och försäkringsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag samt ansvarar för personal.

Vad tjänar en regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Så här ser löneskillnaderna ut i de olika sektorerna. Saknas lön för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 76 900 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef? Nedan visas en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 56 700 kronor 66 200 kronor
2015 57 300 kronor 67 300 kronor
2016 63 100 kronor 69 000 kronor
2017 62 900 kronor 78 300 kronor
2018 64 500 kronor 79 800 kronor
2019 65 500 kronor 86 100 kronor

Lönestatistik för populära yrken


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Klicka här för att skriva ut sidan.

Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistikKälla

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas.


Sök lönestatistik för andra yrken

Mer lönestatistik relaterade till regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Lediga jobb för regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef