Lön läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef 2024

- Lönestatistik för en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chefVad tjänar en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2024 är:

47 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 47100 kronor i yrket medan männen har en lön på 47800 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 47600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 47600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 285 kronor.

Dagslön för en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2267 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef får ut 32 475 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 47 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 217 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 595 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 30 kronor
Lönen efter skatt 32 475 kronor


Vad gör en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom handel samt ansvarar för personal.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 47600 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 47100 kronor som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef medan männens lön är 47800 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige42 400 kronor
Stockholm49 000 kronor
Östra Mellansverige40 300 kronor
Småland med öarna36 800 kronor
Sydsverige43 800 kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef är 47600 kronor.

Hur många jobbar som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 47100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 47800 kronor.

Hur mycket betalar en läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef i skatt?

En läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef betalar i snitt 13842 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Affärsföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef Lön för en Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef Lön för en Apotekschef, verksamhetsnära chef Lön för en Apotekschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef Lön för en Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef Lön för en Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef Lön för en Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef Lön för en Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef Lön för en Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef Lön för en Centrumledare, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom handel, utan chefshierarki Lön för en Grosshandlare, funktions- eller mellanchef Lön för en Grosshandlare, verksamhetsnära chef Lön för en Grossist, funktions- eller mellanchef Lön för en Grossist, verksamhetsnära chef Lön för en Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef Lön för en Partihandlare, funktions- eller mellanchef Lön för en Partihandlare, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, handel, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef Lön för en Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Uthyrningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef Lön för en Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom handel, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom handel, utan chefshierarki