Vad tjänar en kursadministratör i lön 2022?

Kursadministratör har 34900 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 34000 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 37100 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till kursadministratör.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en kursadministratör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat handläggningsarbete än inom 3351–3355. Exempel på arbetsuppgifter: Utfärdar föreskrifter, certifikat och tillstånd. Handlägger och förbereder ärenden, utreder och fattar beslut.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kursadministratör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kursadministratör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41600 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kursadministratör? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34000 kronor som kursadministratör medan männens lön är 37100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28700 kronor 33300 kronor
2015 29800 kronor 34800 kronor
2016 30600 kronor 35100 kronor
2017 31500 kronor 36000 kronor
2018 32300 kronor 36800 kronor
2019 32900 kronor 37900 kronor
2020 33400 kronor 37500 kronor
2021 34000 kronor 37100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för kursadministratör.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som kursadministratör i Sverige?

Det är totalt 15700 personer som idag är anställda som kursadministratör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige15700
Stockholm och Stockholms län5500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län690
Blekinge och Skåne län1600
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län970
Västernorrlands och Jämtlands830
Västerbottens och Norrbottens län760

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kursadministratör i lön i månaden?

Medellönen för en kursadministratör är 34900 kronor.

Hur många jobbar som kursadministratör i Sverige?

Det finns 15700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kursadministratör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för kursadministratör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 37400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige34600
Stockholm37400
Östra Mellansverige32900
Småland med öarna31700
Sydsverige33300
Västsverige36200
Norra Mellansverige31300
Mellersta Norrland30100
Övre Norrland31500

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som kursadministratör.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till kursadministratör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

A-kassehandläggare
Alkoholhandläggare
Baninspektör, järnväg
Befälhavare, kustbevakning
Besiktningsingenjör, bilprovning
Besiktningsingenjör, säkerhet
Besiktningsman, fordon
Besiktningsman, ventilation
Besiktningstekniker, bilprovningen
Besiktningstekniker, fordon
Bidragssekreterare, försäkringskassa
Bilbesiktningsingenjör
Bilbesiktningsman
Bilinspektör
Bilprovare
Biltestare
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandskyddsingenjör
Brandskyddstekniker
Brandtekniker
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Byggnadskontrollant
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
Byråsekreterare, ospec
Deklarationsgranskare
Energiexpert
Energirådgivare
Energisparrådgivare
Fartygsinspektör
Fiskeriinspektör
Fiskerikontrollant
Flygsäkerhetskoordinator
Folkbokföringshandläggare
Fordonsingenjör, Trafikverket
Forskningsassistent, forskningsbiträde
Forskningsbiträde
Fortbildningssekreterare
Fukttekniker, besiktningsman
Förarprövare
Förbundskonsulent, intresseorganisation
Försäkringsbedömare, försäkringskassa
Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Försäkringskassehandläggare
Försäkringskassetjänsteman
Försäkringskonsult, försäkringskassa
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
Försäkringssekreterare, försäkringskassa
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Försäkringsutredare, försäkringskassa
Gruppchef, Tullverket
Gränstullassistent
Gränstullmästare
Handläggare, administrativ assistent
Handläggare, arbetslöshetskassa
Handläggare, bostadsbidrag
Handläggare, bygglov
Handläggare, försäkringskassa
Handläggare, socialbidrag
Handläggare, soft
Institutionssekreterare
Kanslisekreterare, administrativ assistent
Kassaföreståndare, A-kassa
Kassaredogörare, A-kassa
Klinisk prövningsassistent
Krogkontrollant
Kursadministratör
Kurssekreterare
Kustbevakningsassistent
Kustbevakningsinspektör
Kustbevakningstjänsteman
Kvalitetssäkrare, Tullverket
Luftfartsingenjör
Luftfartsinspektör
Nämndsekreterare
Omprövare, A-kassa
Pensionshandläggare
Protokollförare, riksdag
Prövningsassistent, klinisk
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliteringsutredare
Rehabsamordnare
Restauranginspektör
Riksdagsstenograf
Riskingenjör, brandskydd
Servicehandläggare
Sjukkontrollant, försäkringskassa
Skatteaspirant
Skattehandläggare, övrig
Skeppsmätare
Skolsekreterare, administrativ assistent
Skyddsrumsinspektör
Socialassistent
Socialbidragshandläggare
Socialförsäkringstjänsteman
Softhandläggare
Strålskyddstekniker
Studieadministratör
Studieassistent
Studiekonsulent
Studieorganisatör
Studiesekreterare
Studiestödsutredare
Säkerhetsingenjör
Säkerhetsinspektör
Säkerhetsrådgivare, farligt gods
Taxeringsassistent
Taxeringsinspektör
Tillgänglighetskonsult
Tillståndsinspektör
Trafikinspektör
Tullaspirant
Tullassistent
Tullinformatör
Tullinspektör
Tullspecialist
Tulltjänsteman
Tulluppsyningsman
Utbildningsadministratör
Utbildningshandläggare
Utbildningssekreterare
Utredare, försäkringskassa
Utredningsassistent, socialtjänsten
Vakthavande befäl, Tullverket
Vapenhandläggare
Verksamhetsledare, studieförbund
Återbetalninghandläggare
Uppsala
Utbildningshandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på Uppsala Universitet i Uppsala

Stockholm
Order administrator to Samsung
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm

Landskrona
Handläggare till laboratorium i Landskrona
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Bemannia Kontor AB i Landskrona

Sundbyberg
Regionsamordnare med ansvar för lokala och regionala bidrag
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Kulturens Bildningsverksamhet (Kbv) i Sundbyberg

Kungälv
Bokningsadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Bussbokning i Sverige AB i Kungälv

Stockholm
Servicerådgivare till Exclusive Cars

Ledigt jobb som servicehandläggare på Rp Rekrytering Bemanning AB i Stockholm

Malmö
Head of Service department for SPI Global Play AB
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på SPI Global Play AB i Malmö

Stockholm
Utbildningshandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på Stockholms Universitet i Stockholm

Göteborg
Handläggare i Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Bemannia Kontor AB i Göteborg

Västerås
Internationell koordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås

Västerås
Internationell koordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås

Stockholm
Registrator sökes till statlig myndighet
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm

Norrtälje
Erfaren nämndsekreterare sökes till Norrtälje
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som nämndsekreterare på Bemannia Kontor AB i Norrtälje

Göteborg
Nämndsamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som nämndsekreterare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg

Göteborg
Skoladministratör GTIs Gymnasieskola

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Göteborgs Tekniska Institut AB i Göteborg

Hallsberg
Nämndsekreterare till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som nämndsekreterare på Hallsbergs kommun i Hallsberg

Stockholm
Avtalshandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Ideella Fören Handelsanställdas Förbund Med Firm i Stockholm

Uppsala
Kursadministratör, vikariat
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Uppsala Universitet i Uppsala

Göteborg
Värnpliktshandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på Försvarsmakten i Göteborg

Lysekil
Skoladministratör

Ledigt jobb som studieadministratör på Lysekils kommun i Lysekil

Malmö
Kvalitetsansvarig - Malmö
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på Boxflow Staffing Syd AB i Malmö

Uppsala
Tentamenssamordnare på SLU
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Stockholm
Kursadministratör till Mindset
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som kursadministratör på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Uppsala
Kursadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Uppsala Universitet i Uppsala

Malmö
Utbildningshandläggare, vikariat
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningshandläggare på Malmö Universitet i Malmö

Halmstad
Beställningsplanerare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som restauranginspektör på Försvarsmakten i Halmstad

Linköping
Vi söker Publication Engineers!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på SAAB AB i Linköping

Göteborg
Administratör till Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som servicehandläggare på Randstad AB i Göteborg

Uppsala
Koordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Uppsala Universitet i Uppsala

Linköping
Administrative Specialist Production (Training)
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på SAAB AB i Linköping