Vad tjänar en kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef i lön 2022?

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef har 144900 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 116400 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 163000 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 144900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 144900 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 116400 kronor som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 163000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 95400 kronor 142500 kronor
2015 98200 kronor 136400 kronor
2016 93800 kronor 137100 kronor
2017 98200 kronor 140600 kronor
2018 103900 kronor 151000 kronor
2019 111700 kronor 162000 kronor
2020 117900 kronor 160200 kronor
2021 116400 kronor 163000 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län940
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef är 144900 kronor.

Hur många jobbar som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 174000 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige144700
Stockholm174000
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Avdelningschef, bank, funktions- eller mellanchef
Avdelningschef, bank, verksamhetsnära chef
Bankchef, funktions- eller mellanchef
Bankchef, verksamhetsnära chef
Fondchef, funktions- eller mellanchef
Fondchef, verksamhetsnära chef
Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef
Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef
Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef
Lånechef, bank, verksamhetsnära chef
Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef
Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef
VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki