Konsult, finans- lön - Vad tjänar man som konsult, finans- i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en konsult, finans- i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en konsult, finans- 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön konsult, finans- – Vad tjänar en konsult, finans- i medellön?

Medellönen för en konsult, finans- är

61 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en konsult, finans- i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för konsult, finans- skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 48 500 kronor
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 61 200 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som konsult, finans-? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 46 500 kronor 58 800 kronor
2015 44 700 kronor 59 900 kronor
2016 45 400 kronor 61 300 kronor
2017 48 500 kronor 63 600 kronor
2018 47 000 kronor 67 500 kronor
2019 56 800 kronor 69 400 kronor
2020 52 700 kronor 65 600 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för konsult, finans-.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som konsult, finans-.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige5400
Stockholm och Stockholms län3600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som konsult, finans- eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för konsult, finans- i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 67800 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige61200
Stockholm67800
Östra Mellansverige53100
Småland med öarna..
Sydsverige45900
Västsverige48100
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till konsult, finans-

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Accounting controller

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för accounting controller

Aktieanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för aktieanalytiker

Aktieförvaltare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för aktieförvaltare

Auktoriserad fastighetsvärderare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för auktoriserad fastighetsvärderare

Auktoriserad revisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för auktoriserad revisor

Bankkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bankkamrer

Budgetkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för budgetkamrer

Budgetplanerare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för budgetplanerare

Budgetrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för budgetrådgivare

Budgetsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för budgetsekreterare

Business analyst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för business analyst

Business controller

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för business controller

Börsanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för börsanalytiker

Chefsekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefsekonom

Controller

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för controller

Controller, accounting

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för controller, accounting

Controller, business

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för controller, business

Controller, financial

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för controller, financial

Drätselkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för drätselkamrer

Ekonometriker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ekonometriker

Ekonomiansvarig, civilekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ekonomiansvarig, civilekonom

Ekonomiintendent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ekonomiintendent

Ekonomikonsult

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ekonomikonsult

Fastighetsanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fastighetsanalytiker

Fastighetsekonom, värdering och analys

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fastighetsrådgivare

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fastighetsvärderare, auktoriserad

Financial controller

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för financial controller

Finansanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för finansanalytiker

Finansekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för finansekonom

Finansiell rådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för finansiell rådgivare

Finanskonsult

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för finanskonsult

Fondförvaltare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fondförvaltare

Fondkommissionär

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fondkommissionär

Förbundskassör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förbundskassör

Företagsekonomisk rådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för företagsekonomisk rådgivare

Företagsrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för företagsrådgivare

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Godkänd revisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för godkänd revisor

Hamnkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hamnkamrer

Hälsoekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hälsoekonom

Internrevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för internrevisor

Investment manager

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för investment manager

IT-revisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för it-revisor

Kamrer, bank

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kamrer, bank

Kamrer, ospec

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kamrer, ospec

Kapitalförvaltare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kapitalförvaltare

Kommunkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kommunkamrer

Kommunrevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kommunrevisor

Koncerncontroller

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för koncerncontroller

Konsult, ekonomi

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för konsult, ekonomi

Konsult, finans-

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för konsult, finans-

Kontroller

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kontroller

Landstingsrevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för landstingsrevisor

Lotskamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lotskamrer

Länsrevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsrevisor

Makroanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för makroanalytiker

Miljöekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för miljöekonom

Nationalekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för nationalekonom

Omvärldsanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omvärldsanalytiker

Placeringsrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för placeringsrådgivare

Portföljförvaltare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för portföljförvaltare

Projektledare, fastighetsekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för projektledare, fastighetsekonom

Redovisningsansvarig, civilekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för redovisningsansvarig, civilekonom

Revisor, auktoriserad

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för revisor, auktoriserad

Revisor, godkänd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för revisor, godkänd

Revisor, ospec

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för revisor, ospec

Riskanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för riskanalytiker

Riskmanager

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för riskmanager

Ränteanalytiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ränteanalytiker

Samhällsekonom

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för samhällsekonom

Skatterevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skatterevisor

Skolkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolkamrer

Socialkamrer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialkamrer

Stadskamrerare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadskamrerare

Stadsrevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsrevisor

Styrelseledamot, företag

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för styrelseledamot, företag

Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för styrelseordförande, företag, utan chefshierarki

Taxeringsrevisor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för taxeringsrevisor

Trader

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för trader

Lediga jobb för konsult, finans-

Göteborg
Business Analyst Data Lake – Volvo Group Connected Solutions

Ledigt jobb som finansanalytiker på Volvo Business Services AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Skövde
Affärsdriven rådgivare sökes till Almi

Ledigt jobb som företagsrådgivare på OnePartnerGroup Skaraborg AB i Skövde

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som företagsrådgivare
Stockholm
PerformIQ söker analytiker till välkänt bolag

Ledigt jobb som finansanalytiker på Performiq AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Göteborg
Head of Back Office & Liquidity

Ledigt jobb som finansanalytiker på Volvo Business Services AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Göteborg
Liquidity Analyst

Ledigt jobb som finansanalytiker på Volvo Business Services AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Stockholm
Modellexpert till avdelningen Finansiella risker

Ledigt jobb som finansekonom på Finansinspektionen i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Placerings-/Investerings & Försäkringsförmedlare

Ledigt jobb som placeringsrådgivare på Hans Falk Hr AB i

Läs om jobbet som placeringsrådgivare
Junior Global Pricing and Portfolio analyst - Global Online Experience

Ledigt jobb som finansanalytiker på Volvo Personvagnar AB i

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Stockholm
Global Pricing Portfolio Optimization Analyst - Global online Experience

Ledigt jobb som företagsrådgivare på Volvo Personvagnar AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som företagsrådgivare
Finspång
Trade Finance Advisor

Ledigt jobb som finansekonom på Unik Resurs i Sverige AB i Finspång

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Göteborg
Treasury Analyst to automotive

Ledigt jobb som finansekonom på Adecco Sweden AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Alingsås
Ekonomer till framtida uppdrag i Borås!

Ledigt jobb som finansekonom på Adecco Sweden AB i Alingsås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Stockholm
Riskkonsulter inom operativa/finansiella risker till Risk Advisory!

Ledigt jobb som finansanalytiker på Deloitte AB i Stockholm

Läs om jobbet som finansanalytiker
Finance Delivery Expert

Ledigt jobb som finansekonom på Volvo Personvagnar AB i

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Malmö
Associate Equity till FinReg Solutions AB

Ledigt jobb som finansekonom på Spotlight Group AB i Malmö

Läs om jobbet som finansekonom
Stockholm
Analytiker till avdelningen Finansiell stabilitet

Ledigt jobb som finansanalytiker på Finansinspektionen i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Stockholm
Venture Capital Associate (SWE)

Ledigt jobb som finansanalytiker på Creandum V Advisor AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Göteborg
Finance Automation Manager

Ledigt jobb som finansanalytiker på Volvo Business Services AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Älmhult
Business Analyst

Ledigt jobb som finansanalytiker på IKEA of Sweden AB i Älmhult

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Stockholm
Marginalen Banks Traineeprogram 2022

Ledigt jobb som finansekonom på Marginalen Bank Bank AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Stockholm
Företagsrådgivare till Handelsbanken i Stockholm

Ledigt jobb som företagsrådgivare på Randstad AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som företagsrådgivare
Göteborg
Analytiker inom Corporate Finance till Capio

Ledigt jobb som finansanalytiker på EQUIPE FINANCE AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Stockholm
Junior Business Architect sökes till ett marknadsledande företag!

Ledigt jobb som företagsrådgivare på Framtiden i Sverige AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som företagsrådgivare
Stockholm
Business Controller

Ledigt jobb som finansekonom på Quinyx AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansekonom
Stockholm
Junior analytiker till enheten Garanti och utlåning

Ledigt jobb som finansanalytiker på Riksgäldskontoret i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Skellefteå
Almi söker rådgivare mot innovation och hållbar tillväxt

Ledigt jobb som företagsrådgivare på Umeåkontoret i Skellefteå

Läs om jobbet som företagsrådgivare
Stockholm
Management Consultant

Ledigt jobb som finansanalytiker på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker
Malmö
Business Steering Business Analyst

Ledigt jobb som finansanalytiker på IKEA Retail Services AB i Malmö

Läs om jobbet som finansanalytiker
Växjö
Innovationsrådgivare till Almi Kronoberg

Ledigt jobb som företagsrådgivare på Head Consulting Group Sweden AB i Växjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som företagsrådgivare
Solna
Accounts Payable Specialist

Ledigt jobb som finansanalytiker på Snow Software AB i Solna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som finansanalytiker