Lönestatistik för en karosseriplåtslagare 2023

Vad tjänar en karosseriplåtslagare i månaden? Medellönen är 31300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. När det gäller könen så tjänar männen i snitt 31400 i yrket. Någon aktuell lönestatistik för kvinnor finns inte. Det kan bero på att för få kvinnor jobbar inom yrket. Se även arcatomsvetsare , argonbågsvetsare och armeringsmontör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 31900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som karosseriplåtslagare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en karosseriplåtslagare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln karosseriplåtslagare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Tillverkar, monterar och reparerar produkter och konstruktioner av tunnplåt. Reparerar skador och byter plåtdetaljer på fordon. Kontrollerar, reparerar och rengör cisterner. Framställer och reparerar föremål i koppar, mässing och tenn.”

Hur ser lönestatistiken ut för en karosseriplåtslagare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för karosseriplåtslagare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 31300 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som karosseriplåtslagare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en karosseriplåtslagare tjänar männen i snitt 31400 i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor28100 kronor
2015 0 kronor28800 kronor
2016 0 kronor27900 kronor
2017 0 kronor30400 kronor
2018 0 kronor29900 kronor
2019 0 kronor30100 kronor
2020 0 kronor31900 kronor
2021 0 kronor31400 kronor

Lönestatistik för karosseriplåtslagare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31900
Stockholm33500
Östra Mellansverige31000
Småland med öarna..
Sydsverige29000
Västsverige31300
Norra Mellansverige31700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som karosseriplåtslagare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som karosseriplåtslagare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en karosseriplåtslagare i lön i månaden?

Medellönen för en karosseriplåtslagare är 31300 kronor.

Hur många jobbar som karosseriplåtslagare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som karosseriplåtslagare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till karosseriplåtslagare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arcatomsvetsare Lön för en Argonbågsvetsare Lön för en Armeringsmontör Lön för en Bilplåtslagare Lön för en Bilskadereparatör, plåt Lön för en Bleckslagare Lön för en Blylödare Lön för en Bronsgjutare Lön för en Brännare, svetsning Lön för en Byggnadsplåtslagare Lön för en Bågsvetsare Lön för en Diktare, grovplåt Lön för en Elsvetsare Lön för en Falsare, tunnplåt Lön för en Fartygsplåtslagare Lön för en Flygplansplåtslagare Lön för en Formreparatör Lön för en Gasbågsvetsare Lön för en Gashyvlare Lön för en Gasmejslare Lön för en Gasskärare Lön för en Gassvetsare Lön för en Gelbgjutare Lön för en Gjutare, metall hantverk Lön för en Gjutmästare Lön för en Grovplåtnitare Lön för en Grovplåtslagare Lön för en Grovplåtslagare, industri Lön för en Handformare, gjuteri Lön för en Hårdlödare Lön för en Idrottspristillverkare, pokaler Lön för en Industriplåtslagare, grovplåtslagare Lön för en Industriplåtslagare, tunnplåtslagare Lön för en Järnkonstruktionsmontör Lön för en Kabelsplitsare Lön för en Karosseriplåtslagare Lön för en Klippare, tunnplåt Lön för en Klockgjutare Lön för en Konstgjutare Lön för en Kopparslagare Lön för en Kärnmakare, hantverk Lön för en Licenssvetsare Lön för en Liftbyggare Lön för en Liftmontör Lön för en Liftreparatör Lön för en Lifttekniker Lön för en Lödare, metall Lön för en MAG-svetsare Lön för en Maskinbrännare Lön för en Maskinlödare Lön för en Metallimmare Lön för en Metallkonstruktionsmontör Lön för en MIG-svetsare Lön för en Mjuklödare Lön för en Nibblare, tunnplåt Lön för en Nitare, grovplåt Lön för en Nitare, tunnplåt Lön för en Pannbyggare Lön för en Pannmontör Lön för en Pannplåtslagare Lön för en Plåtbearbetare Lön för en Plåthopsättare Lön för en Plåtmontör Lön för en Plåtpressare Lön för en Plåtslagare, bygg Lön för en Plåtslagare, flygplan Lön för en Plåtslagare, grovplåt Lön för en Precisionsgjutare Lön för en Rörsvetsare Lön för en Skadereparatör, bilplåt Lön för en Skadetekniker, reparation Lön för en Skärare, svets Lön för en Slaglödare Lön för en Splitsare, kabel Lön för en Spårsvetsare Lön för en Stansare, tunnplåt Lön för en Stålbyggare Lön för en Stålkonstruktionsmontör Lön för en Svetsare, arcatom- Lön för en Svetsare, argonbåge- Lön för en Svetsare, båg- Lön för en Svetsare, el- Lön för en Svetsare, gas- Lön för en Svetsare, gasbåge- Lön för en Svetsare, licens- Lön för en Svetsare, MAG- Lön för en Svetsare, MIG- Lön för en Svetsare, ospec Lön för en Svetsare, rör Lön för en Svetsare, spår Lön för en Svetsare, TIG- Lön för en Takplåtslagare Lön för en Tenngjutare Lön för en Tennlödare Lön för en Termitsvetsare Lön för en TIG-svetsare Lön för en Tunnplåtslagare Lön för en Tunnplåtslagare, industri Lön för en Utslagsman, grovplåt Lön för en Varvsplåtslagare Lön för en Vaxgjutare Lön för en Ventilationsplåtslagare
Vellinge
Bilplåtslagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Bilskadecentralen i Vellinge AB i Vellinge
Helsingborg
Skadetekniker
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Hedin Mobility Group AB (publ) i Helsingborg
Sollentuna
Skadetekniker / Plåtslagare till Sollentuna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Aura Personal AB i Sollentuna
Järfälla
Skadetekniker / Plåtslagare till Akalla!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Aura Personal AB i Järfälla
Sollentuna
Vi söker plåtslagare till vår kund i Sollentuna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Aura Personal AB i Sollentuna
Järfälla
Vi söker plåtslagare till vår kund i Järfälla!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Aura Personal AB i Järfälla
Solna
Vi söker plåtslagare till vår kund i Solna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Aura Personal AB i Solna
Stockholm
Vi söker plåtslagare till vår kund i Akalla!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Aura Personal AB i Stockholm
Kristianstad
Skadetekniker/Bilplåtslagare Kristianstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Kristianstads Bilcentrum AB i Kristianstad
Malmö
Mercedes-Benz Malmö söker en Lackerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Mercedes - Benz Försäljnings AB i Malmö
Botkyrka
Plåtarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tunnplåtslagare på vent4vent AB i Botkyrka
Eskilstuna
Bilplåtslagare
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Fiks Group AB i Eskilstuna
Ulricehamn
Expansivt företag i Ulricehamn söker Laser-/Stansoperatörer!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stansare, tunnplåt på AB Söder & Co Consulting i Ulricehamn
Tranås
Skadetekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Skobes Bil Mitt AB i Tranås
Stockholm
Bilplåtslagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Bil+ Bromma AB i Stockholm
Avesta
Försteman/Industriplåtslagare/ svetsare till vår verkstad i Horndal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som industriplåtslagare på Enerco Group AB i Avesta
Stockholm
Bilplåtslagare/Bilskadereperatör
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Br Stockholm AB i Stockholm
Luleå
Vi söker Bilskadetekniker till Toyota i Luleå
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Bilbolaget Invest Sundsvall AB i Luleå
Härnösand
Bilbolaget i Härnösand söker Skadereparatör/Glasreparatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Bilbolaget Nord AB i Härnösand
Malmö
Plåtslagare/Lackerare
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Mekka Traffic AB i Malmö
Varberg
Bilplåtslagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på AB Varberg Bil-Depot i Varberg
Ängelholm
Plåtslagare Fordon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Bil & Skadeservice Klippan AB i Ängelholm
Perstorp
Bilplåtslagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Wikan Personal AB i Perstorp
Filipstad
Vi söker skaderådgivare till vårt skadecenter i Filipstad
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Helmia Bil AB i Filipstad
Göteborg
Bilplåtslagare till Tagene
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Mechanum Sverige AB i Göteborg
Partille
Bilplåtslagare kvällstid till Partille
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Mechanum Sverige AB i Partille
Partille
Bilplåtslagare till Partille
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Mechanum Sverige AB i Partille
Helsingborg
Pålitlig medarbetare sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som industriplåtslagare på Holms Eftr. Rostfria AB i Helsingborg
Haninge
Bilplåtslagare
Ledigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Bil AB Ove Olofsson i Haninge
Stockholm
Bilskadetekniker till Kista
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilplåtslagare/bilskade- och karosserireparatör på Nav1Rekrytering AB i Stockholm