Lönestatistik för en hr-chef, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en hr-chef, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 70600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 69700 kronor i yrket medan männen har en lön på 73500 kronor. Se även hr-chef, funktions- eller mellanchef , hr-chef, verksamhetsnära chef och hr-director, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 77800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hr-chef, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en hr-chef, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 70600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hr-chef, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna personaladministrativa verksamheten i ett företag eller organisation i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en hr-chef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hr-chef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 77800 kronor

 • Kommunalanställd: 67900 kronor

 • Regionanställd 77800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 70500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hr-chef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 69700 kronor som hr-chef, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 73500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 60100 kronor61700 kronor
2015 60500 kronor68200 kronor
2016 62200 kronor0 kronor
2017 66800 kronor0 kronor
2018 66300 kronor69800 kronor
2019 67300 kronor66200 kronor
2020 70400 kronor67400 kronor
2021 69700 kronor73500 kronor

Lönestatistik för hr-chef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige69300
Stockholm80600
Östra Mellansverige67100
Småland med öarna61100
Sydsverige..
Västsverige63100
Norra Mellansverige70100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som hr-chef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 3600 personer som idag är anställda som hr-chef, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3600
Stockholm och Stockholms län1400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län290
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län190
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län170
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hr-chef, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en hr-chef, funktions- eller mellanchef är 70600 kronor.

Hur många jobbar som hr-chef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 3600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hr-chef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?