Lönestatistik för en gasmejslare 2023

Vad tjänar en gasmejslare i månaden? Medellönen är 32600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31000 kronor i yrket medan männen har en lön på 32600 kronor. Se även arcatomsvetsare , argonbågsvetsare och armeringsmontör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 32600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som gasmejslare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en gasmejslare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln gasmejslare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Svetsar och löder samman metalldelar i samband med tillverkning, montering och reparation av metallprodukter. Utför specialiserat svetsningsarbete på röranläggningar. Skär ut detaljer i olika metalliska material och kapar exempelvis grovplåtar, balkar och skrot med skärbrännare eller skärmaskin.”

Hur ser lönestatistiken ut för en gasmejslare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för gasmejslare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 29800 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 32600 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som gasmejslare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31000 kronor som gasmejslare medan männens lön är 32600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24200 kronor27600 kronor
2015 26000 kronor27900 kronor
2016 26800 kronor28800 kronor
2017 27900 kronor29400 kronor
2018 28300 kronor29500 kronor
2019 27600 kronor30600 kronor
2020 28700 kronor31700 kronor
2021 31000 kronor32600 kronor

Lönestatistik för gasmejslare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31600
Stockholm38200
Östra Mellansverige31900
Småland med öarna29800
Sydsverige30200
Västsverige32300
Norra Mellansverige30500
Mellersta Norrland28900
Övre Norrland31900

Hur många jobbar som gasmejslare i Sverige?

Det är totalt 11100 personer som idag är anställda som gasmejslare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige11100
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en gasmejslare i lön i månaden?

Medellönen för en gasmejslare är 32600 kronor.

Hur många jobbar som gasmejslare i Sverige?

Det finns 11100 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som gasmejslare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till gasmejslare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arcatomsvetsare Lön för en Argonbågsvetsare Lön för en Armeringsmontör Lön för en Bilplåtslagare Lön för en Bilskadereparatör, plåt Lön för en Bleckslagare Lön för en Blylödare Lön för en Bronsgjutare Lön för en Brännare, svetsning Lön för en Byggnadsplåtslagare Lön för en Bågsvetsare Lön för en Diktare, grovplåt Lön för en Elsvetsare Lön för en Falsare, tunnplåt Lön för en Fartygsplåtslagare Lön för en Flygplansplåtslagare Lön för en Formreparatör Lön för en Gasbågsvetsare Lön för en Gashyvlare Lön för en Gasmejslare Lön för en Gasskärare Lön för en Gassvetsare Lön för en Gelbgjutare Lön för en Gjutare, metall hantverk Lön för en Gjutmästare Lön för en Grovplåtnitare Lön för en Grovplåtslagare Lön för en Grovplåtslagare, industri Lön för en Handformare, gjuteri Lön för en Hårdlödare Lön för en Idrottspristillverkare, pokaler Lön för en Industriplåtslagare, grovplåtslagare Lön för en Industriplåtslagare, tunnplåtslagare Lön för en Järnkonstruktionsmontör Lön för en Kabelsplitsare Lön för en Karosseriplåtslagare Lön för en Klippare, tunnplåt Lön för en Klockgjutare Lön för en Konstgjutare Lön för en Kopparslagare Lön för en Kärnmakare, hantverk Lön för en Licenssvetsare Lön för en Liftbyggare Lön för en Liftmontör Lön för en Liftreparatör Lön för en Lifttekniker Lön för en Lödare, metall Lön för en MAG-svetsare Lön för en Maskinbrännare Lön för en Maskinlödare Lön för en Metallimmare Lön för en Metallkonstruktionsmontör Lön för en MIG-svetsare Lön för en Mjuklödare Lön för en Nibblare, tunnplåt Lön för en Nitare, grovplåt Lön för en Nitare, tunnplåt Lön för en Pannbyggare Lön för en Pannmontör Lön för en Pannplåtslagare Lön för en Plåtbearbetare Lön för en Plåthopsättare Lön för en Plåtmontör Lön för en Plåtpressare Lön för en Plåtslagare, bygg Lön för en Plåtslagare, flygplan Lön för en Plåtslagare, grovplåt Lön för en Precisionsgjutare Lön för en Rörsvetsare Lön för en Skadereparatör, bilplåt Lön för en Skadetekniker, reparation Lön för en Skärare, svets Lön för en Slaglödare Lön för en Splitsare, kabel Lön för en Spårsvetsare Lön för en Stansare, tunnplåt Lön för en Stålbyggare Lön för en Stålkonstruktionsmontör Lön för en Svetsare, arcatom- Lön för en Svetsare, argonbåge- Lön för en Svetsare, båg- Lön för en Svetsare, el- Lön för en Svetsare, gas- Lön för en Svetsare, gasbåge- Lön för en Svetsare, licens- Lön för en Svetsare, MAG- Lön för en Svetsare, MIG- Lön för en Svetsare, ospec Lön för en Svetsare, rör Lön för en Svetsare, spår Lön för en Svetsare, TIG- Lön för en Takplåtslagare Lön för en Tenngjutare Lön för en Tennlödare Lön för en Termitsvetsare Lön för en TIG-svetsare Lön för en Tunnplåtslagare Lön för en Tunnplåtslagare, industri Lön för en Utslagsman, grovplåt Lön för en Varvsplåtslagare Lön för en Vaxgjutare Lön för en Ventilationsplåtslagare
Varberg
Tig-svetsare sökes för omgående uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Lernia Bemanning AB i Varberg
Västervik
Nu söker vi svetsare till kund i Oskarshamn!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Lernia Bemanning AB i Västervik
Mönsterås
Nu söker vi svetsare till kund i Oskarshamn!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Lernia Bemanning AB i Mönsterås
Karlskrona
Svetsare sökes till Norge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Skandinavisk Kompetensservice AB i Karlskrona
Örebro
Vi söker tunnplåtsvetsare - dörrbyggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Arton:1 Projekt AB i Örebro
Borås
Svetsare sökes till Hammar Maskin AB!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Nr.1 Personalpartner AB i Borås
Bollebygd
Svetsare sökes till Hammar Maskin AB!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Nr.1 Personalpartner AB i Bollebygd
Upplands-Bro
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Randstad AB i Upplands-Bro
Göteborg
Svetsare sökes till Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Tigerns industribemanning AB i Göteborg
Varberg
Vi söker Svetsare till våra kundföretag i Varberg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Nr.1 Personalpartner AB i Varberg
Ljusdal
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Mekanotjänst i Järvsö AB i Ljusdal
Åmål
Svetsare sökes för kunds räkning!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Industri Support Värmland AB i Åmål
Säffle
Svetsare sökes för kunds räkning!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Industri Support Värmland AB i Säffle
Kramfors
Svetsare till kund i Mjällom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Ikett Personalpartner AB i Kramfors
Tyresö
Är du vår nya svetsare?
Ledigt jobb som svetsare, manuell på Tykoflex AB i Tyresö
Västerås
Svetsare sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Ikett Personalpartner AB i Västerås
Norrtälje
Svetsare sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Ikett Personalpartner AB i Norrtälje
Växjö
Svetsare till Volvo Construction Equipment i Braås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Växjö
Uppvidinge
Svetsare till Volvo Construction Equipment i Braås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Uppvidinge
Älmhult
Eterni söker svetsare till kund i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Eterni Sweden AB i Älmhult
Gävle
Svetsa Trappor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Nordecta AB i Gävle
Västerås
Svetsare till kommande uppdrag i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Västerås
Laholm
Industriarbetare till Markaryd med omnejd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på AB Effektiv Halmstad i Laholm
Norrtälje
Svetsare
Ledigt jobb som svetsare, manuell på Contiga AB i Norrtälje
Söderhamn
Erfaren svetsare till USNR i Söderhamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Söderhamn
Haninge
Svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Ikett Personalpartner AB i Haninge
Växjö
TopWork söker hårdlödare/svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hårdlödare på TopWork Sverige AB i Växjö
Växjö
TopWork söker svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på TopWork Sverige AB i Växjö
Karlskoga
Licens svetsare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Bröderna Axelssons Plåtslageri HB i Karlskoga
Älmhult
Svetsare till Markaryd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som svetsare, manuell på Montico Hr Partner AB i Älmhult