Lönestatistik för en gårdsföreståndare, fritidsgård 2023

Vad tjänar en gårdsföreståndare, fritidsgård i månaden? Medellönen är 28900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29200 kronor i yrket medan männen har en lön på 28500 kronor. Se även aerobicsinstruktör , aktivitetsledare, fritidsaktivitet och babysiminstruktör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 29800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som gårdsföreståndare, fritidsgård.

Medellön, snittlön eller medianlön för en gårdsföreståndare, fritidsgård?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 28900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln gårdsföreståndare, fritidsgård in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar, organiserar och leder fritidsverksamhet för barn, ungdomar och äldre på fritidsgårdar, föreningar, organisationer, företag, inom äldre­omsorg eller församlingar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en gårdsföreståndare, fritidsgård i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för gårdsföreståndare, fritidsgård skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 28700 kronor

 • Regionanställd 29800 kronor

 • Privatanställd arbetare 29200 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som gårdsföreståndare, fritidsgård? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29200 kronor som gårdsföreståndare, fritidsgård medan männens lön är 28500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24800 kronor24400 kronor
2015 24800 kronor25200 kronor
2016 25300 kronor25600 kronor
2017 26700 kronor26100 kronor
2018 27300 kronor26500 kronor
2019 28000 kronor27200 kronor
2020 28400 kronor28100 kronor
2021 29200 kronor28500 kronor

Lönestatistik för gårdsföreståndare, fritidsgård i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige28300
Stockholm29300
Östra Mellansverige27700
Småland med öarna26800
Sydsverige28700
Västsverige28500
Norra Mellansverige27300
Mellersta Norrland27400
Övre Norrland28700

Hur många jobbar som gårdsföreståndare, fritidsgård i Sverige?

Det är totalt 14000 personer som idag är anställda som gårdsföreståndare, fritidsgård enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige14000
Stockholm och Stockholms län3200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1600
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1100
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län750

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en gårdsföreståndare, fritidsgård i lön i månaden?

Medellönen för en gårdsföreståndare, fritidsgård är 28900 kronor.

Hur många jobbar som gårdsföreståndare, fritidsgård i Sverige?

Det finns 14000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som gårdsföreståndare, fritidsgård eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till gårdsföreståndare, fritidsgård

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aerobicsinstruktör Lön för en Aktivitetsledare, fritidsaktivitet Lön för en Babysiminstruktör Lön för en Badmintontränare Lön för en Bandydomare Lön för en Bandyspelare Lön för en Banracingförare Lön för en Barn- och ungdomsledare Lön för en Barngymnastikledare Lön för en Barnkoloniledare Lön för en Barnkonsulent, församling Lön för en Barnkörledare Lön för en Barnledare, församling Lön för en Basketspelare Lön för en Baskettränare Lön för en Beridare Lön för en Bilförare, tävling Lön för en Bilrallyförare Lön för en Bordtennisspelare Lön för en Bordtennistränare Lön för en Boxningstränare Lön för en Brottningstränare Lön för en Coach, idrottsledare Lön för en Distriktsinstruktör, idrott Lön för en Distriktskonsulent, hälsoinformatör Lön för en Distriktskonsulent, idrott och sport Lön för en Distriktstränare Lön för en Domare, idrott Lön för en Dopingkontrollant Lön för en Dykinstruktör Lön för en Elitdomare Lön för en Enduroförare Lön för en Fallskärmsinstruktör Lön för en Fitnessinstruktör Lön för en Fotbollsdomare Lön för en Fotbollsinstruktör Lön för en Fotbollsledare Lön för en Fotbollsspelare Lön för en Fotbollstränare Lön för en Friidrottstränare Lön för en Friskvårdare Lön för en Friskvårdsinstruktör Lön för en Friskvårdskonsult Lön för en Friskvårdsledare Lön för en Friskvårdsterapeut Lön för en Fritidsassistent Lön för en Fritidsgårdsföreståndare Lön för en Fritidsinstruktör Lön för en Fritidskonsulent Lön för en Fritidsledare Lön för en Förbundstränare Lön för en Föreningsinstruktör Lön för en Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna Lön för en Församlingspedagog Lön för en Galopptränare Lön för en Golfinstruktör Lön för en Golfinstruktör, friskvård Lön för en Golfspelare Lön för en Golftränare Lön för en Golftränare, friskvård Lön för en Gymföreståndare Lön för en Gymnastikinstruktör, motion Lön för en Gymnastikledare, motion Lön för en Gymnastiktränare Lön för en Gårdsföreståndare, fritidsgård Lön för en Handbollsdomare Lön för en Handbollsspelare Lön för en Hippolog Lön för en Hockeydomare Lön för en Hälsocoach Lön för en Hälsoinformatör Lön för en Hälsopedagog Lön för en Hälsorådgivare Lön för en Hälsostrateg Lön för en Hälsoupplysare Lön för en Hästdressör Lön för en Hästtränare Lön för en Hästutbildare, ospec Lön för en Idrottsdomare Lön för en Idrottsinstruktör Lön för en Idrottskonsulent Lön för en Idrottsledare Lön för en Idrottsman Lön för en Idrottspedagog Lön för en Idrottsproffs Lön för en Idrottstränare Lön för en Idrottstränare, motion Lön för en Idrottsutövare, professionell Lön för en Innebandydomare Lön för en Innebandyspelare Lön för en Innebandytränare Lön för en Instruktör, idrott Lön för en Ishockeydomare Lön för en Ishockeyspelare Lön för en Ishockeytränare Lön för en Jockey Lön för en Judotränare Lön för en Kanottränare Lön för en Karateinstruktör Lön för en Klubbtränare Lön för en Klätterinstruktör Lön för en Klätterinstruktör, friskvård Lön för en Konfirmandledare Lön för en Konståkningstränare Lön för en Lägerledare Lön för en Mc-förare, tävling Lön för en Meditationsledare Lön för en Miniorledare Lön för en Motionsinstruktör Lön för en Motionskonsulent Lön för en Motionsledare Lön för en Motocrossförare Lön för en Motorcykelförare, tävling Lön för en Pensionärskonsulent Lön för en Personlig tränare, friskvård Lön för en Professionell idrottsutövare Lön för en Projektledare, scoutverksamhet Lön för en Racerförare Lön för en Rallyförare Lön för en Ridinstruktör Lön för en Ridlärare Lön för en Ridskoleinstruktör Lön för en Ryttare Lön för en Salsainstruktör Lön för en Salsainstruktör, motion Lön för en Scoutledare Lön för en Seglarinstruktör Lön för en Simhoppsinstruktör Lön för en Siminstruktör Lön för en Simlärare, friskvård Lön för en Simskollärare, friskvård Lön för en Simtränare Lön för en Skidinstruktör Lön för en Skidlärare, friskvård Lön för en Skidtränare Lön för en Snowboardinstruktör, friskvård Lön för en Snowboardtränare Lön för en Spinninginstruktör Lön för en Sportchef Lön för en Sportledare Lön för en Stavgångsinstruktör Lön för en Stavgångsledare Lön för en Stiftskonsulent Lön för en Styrkeinstruktör Lön för en Tekniskt biträde, travbana Lön för en Tennisinstruktör Lön för en Tennisinstruktör, motion Lön för en Tennistränare Lön för en Travfunktionär Lön för en Travkusk Lön för en Travtränare Lön för en Tränare, idrott Lön för en Träningsinstruktör Lön för en Träningsledare Lön för en Tävlingsryttare Lön för en Ungdomsinstruktör, idrott Lön för en Ungdomskonsulent Lön för en Ungdomsledare Lön för en Ungdomssekreterare, fritidsverksamhet Lön för en Vattenaerobicsinstruktör Lön för en Vattengymnastikinstruktör Lön för en Vattenpolotränare Lön för en Viktväktarkonsulent Lön för en Workoutinstruktör Lön för en Yoga instruktör
Båstad
Gymnastikledare för barn 2-8 år VT23 - Båstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Einar Sports AB i Båstad
Malmö
Handledare för Ung i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Malmö kommun i Malmö
Göteborg
Vi söker fritidsledare till Långmosseskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Sollefteå
Församlingspedagog till Långsele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspedagog på Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Växjö
Växjö Pastorat söker pedagog till Sandsbro församling!
Ledigt jobb som församlingspedagog på Växjö Pastorat i Växjö
Göteborg
Fritidsledare med specialkompetens till särskild undervisningsgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Uppsala
Fritidsledare till Stenhagens fritidsgård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Uppsala kommun i Uppsala
Linköping
Ungdomscoach till UngPuls
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Linköpings kommun i Linköping
Vellinge
Gymnastikledare för barn 2-8 år VT23 - Vellinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Einar Sports AB i Vellinge
Karlstad
Sommarjobb: Simlärare och Simlärarassistenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Karlstads kommun i Karlstad
Karlstad
Sommarjobb: Badvärd till Parkbadet Kronan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Karlstads kommun i Karlstad
Karlstad
Sommarjobb: Aktivitetsledare och Simlärare till Sundstalägret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Karlstads kommun i Karlstad
Älvkarleby
Sommarjobb/feriearbete ungdom 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Älvkarleby kommun i Älvkarleby
Motala
Gymnastikledare för barn 2-8 år VT23 - Motala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Einar Sports AB i Motala
Motala
Gymnastikledare för barn 2-8 år VT23 - Motala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Einar Sports AB i Motala
Nacka
Arbetsledare för sommarjobbande ungdomar i Nacka kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Nacka kommun i Nacka
Umeå
Lägerledare Nydala sommarläger
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Kfum Umeå i Umeå
Umeå
Lägerchef Nydala sommarläger
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsledare på Kfum Umeå i Umeå
Nacka
Föreståndare till Magnoliabarnens sommarläger
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Insamlingsstift Magnoliabarnen i Nacka
Nacka
Ledare till Magnoliabarnens sommarkollo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Insamlingsstift Magnoliabarnen i Nacka
Botkyrka
Engagerad fritidsledare för klubb & gård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Byggnadsför Heijmdal i Tumba Upa i Botkyrka
Karlshamn
Personal till fritidsgårdarna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Karlshamns kommun i Karlshamn
Täby
Fritidsledare till Ung fritid Täby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Täby kommun i Täby
Lund
Fritidsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Lunds kommun i Lund
Lund
Fritidsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Lunds kommun i Lund
Borås
Socialpedagog eller fritidsledare till Integrerat team
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare på Borås kommun i Borås
Göteborg
Fritidsassistent till Unga mötesplatser i Socialförvaltning Nordost
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Karlstad
Handledare Sommarskoj
Ledigt jobb som ungdomsledare på Karlstads Bostads AB i Karlstad
Landskrona
Gymnastikledare för barn 2-8 år VT23 - Landskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Einar Sports AB i Landskrona
Landskrona
Gymnastikledare för barn 2-8 år VT23 - Landskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fritidsledare/ungdomsledare, församling på Einar Sports AB i Landskrona