Lönestatistik för en furir, försvaret 2023

Vad tjänar en furir, försvaret i månaden? Medellönen är 36000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32500 kronor i yrket medan männen har en lön på 36500 kronor.

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 36000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som furir, försvaret.

Medellön, snittlön eller medianlön för en furir, försvaret?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln furir, försvaret in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Deltar i planering och genomförande av militära operationer, nationellt och internationellt. Utbildar samt är specialist inom sitt tjänsteområde inom teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik. Leder lägre militära förband.”

Hur ser lönestatistiken ut för en furir, försvaret i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för furir, försvaret skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 36000 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som furir, försvaret? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32500 kronor som furir, försvaret medan männens lön är 36500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28600 kronor31100 kronor
2015 0 kronor27900 kronor
2016 0 kronor0 kronor
2017 0 kronor0 kronor
2018 0 kronor0 kronor
2019 0 kronor0 kronor
2020 33300 kronor37000 kronor
2021 32500 kronor36500 kronor

Lönestatistik för furir, försvaret i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36600
Stockholm36600
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som furir, försvaret i Sverige?

Det är totalt 2900 personer som idag är anställda som furir, försvaret enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2900
Stockholm och Stockholms län2900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en furir, försvaret i lön i månaden?

Medellönen för en furir, försvaret är 36000 kronor.

Hur många jobbar som furir, försvaret i Sverige?

Det finns 2900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som furir, försvaret eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till furir, försvaret

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lidköping
Ställföreträdande chef materieltropp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Lidköping
Helsingborg
Utbildningsofficer vid Skånska gruppen MR S
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Helsingborg
Uppsala
F16 söker Kvartermästare till 52.Flygbaskompaniet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Uppsala
Ronneby
Flygtekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Ronneby
Solna
Kompaniövningsledare till kadettbataljonen - Militärhögskolan Karlberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Solna
Lund
Försörjningsbefäl
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Lund
Upplands-Bro
Livgardets säkerhetsavdelning i regementsstaben söker en säkerhetsofficer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Upplands-Bro
Uppsala
Stabsofficer Bemanning till Flygstaben
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Uppsala
Uppsala
Stabsofficer Kompetensförsörjning (KOF) SO7 till Flygvapnet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Uppsala
Boden
Chef för planeringssektionen vid Norrbottensgruppen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Boden
Skövde
Ledningssystemofficer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Skövde
Skövde
Markstridsskolan söker Bekämpningsofficer tillika Stf C STA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Skövde
Motala
Markstridsskolan söker Arméns vapenofficer till UtbA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Motala
Karlsborg
K 3 söker ledningssystemsofficer till 31.jägarbataljonen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Karlsborg
Stockholm
Logistikofficer till Rikshemvärnsstaben
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Stockholm
Boden
Ställföreträdande gruppchef (OR6-7) till MR N - Säkerhetsgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Boden
Luleå
Driftledare till SIS-pluton F 21
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Luleå
Karlsborg
K 3 söker Flygsäkerhetsofficer till RPAS, Flygenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Karlsborg
Boden
Ledningssystem officer - Norra Militärregionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Boden
Motala
Ställföreträdande chef till Markstridsskolans genomförandeavdelning (Kvarn)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Motala
Luleå
Logistikhandläggare Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Luleå
Boden
Kvartermästare FMTIS Boden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Boden
Karlsborg
K 3 söker Yrkesofficerare till 32.Underrättelsebataljon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Karlsborg
Uppsala
Verksamhetssäkerhetsofficer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Uppsala
Umeå
Teknisk chef till Västerbottensgruppen,
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialistofficer på Försvarsmakten i Umeå