Lönestatistik för en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare 2023

Vad tjänar en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare i månaden? Medellönen är 49300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. När det gäller könen så tjänar männen i snitt 49000 i yrket. Någon aktuell lönestatistik för kvinnor finns inte. Det kan bero på att för få kvinnor jobbar inom yrket. Se även distriktschef, skogsbruk , förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare och förvaltare, lantbruk blandad drift .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 57600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 49300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk eller på större lantbruk. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 51200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 49300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare tjänar männen i snitt 49000 i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor44100 kronor
2015 0 kronor0 kronor
2016 0 kronor46900 kronor
2017 0 kronor42000 kronor
2018 0 kronor48000 kronor
2019 0 kronor48400 kronor
2020 0 kronor58800 kronor
2021 0 kronor49000 kronor

Lönestatistik för förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige57400
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare i lön i månaden?

Medellönen för en förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare är 49300 kronor.

Hur många jobbar som förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Distriktschef, skogsbruk Lön för en Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare Lön för en Förvaltare, lantbruk blandad drift Lön för en Förvaltare, lantbruk blandade växtslag Lön för en Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare Lön för en Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare Lön för en Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter Lön för en Förvaltare, lantbruk träd och buskar Lön för en Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare Lön för en Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare Lön för en Förvaltare, skogsbruk Lön för en Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare Lön för en Godsförvaltare, lantbruk blandad drift Lön för en Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag Lön för en Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare Lön för en Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare Lön för en Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter Lön för en Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar Lön för en Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare Lön för en Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare Lön för en Godsförvaltare, skogsbruk Lön för en Godsägare, skogsbruk Lön för en Jägmästare, skogsförvaltare Lön för en Områdeschef, skogsbruk Lön för en Regionchef, skogsbruksföretag Lön för en Skogschef Lön för en Skogsförvaltare Lön för en Skogsvårdschef Lön för en Stadsträdgårdsmästare Lön för en Stiftsjägmästare Lön för en VD, inom skogsbruk Lön för en Verkställande direktör, inom skogsbruk