Lönestatistik för en förpackningsoperatör 2023

Vad tjänar en förpackningsoperatör i månaden? Medellönen är 29100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29200 kronor i yrket medan männen har en lön på 29000 kronor. Se även balpressare , brännare, glas, keramik, tegel och buntare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 29100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förpackningsoperatör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förpackningsoperatör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förpackningsoperatör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar maskiner som tappar på flas­kor, försluter, emballerar, packar, väger samt märker och fäster fraktsedlar m.m. på produkter, förpackningar och behållare.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förpackningsoperatör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förpackningsoperatör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 29100 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förpackningsoperatör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29200 kronor som förpackningsoperatör medan männens lön är 29000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25100 kronor24700 kronor
2015 26000 kronor27500 kronor
2016 26300 kronor27500 kronor
2017 27300 kronor28400 kronor
2018 27700 kronor28400 kronor
2019 27700 kronor28100 kronor
2020 27100 kronor27500 kronor
2021 29200 kronor29000 kronor

Lönestatistik för förpackningsoperatör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige27300
Stockholm30100
Östra Mellansverige29200
Småland med öarna25100
Sydsverige28600
Västsverige27200
Norra Mellansverige27000
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som förpackningsoperatör i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som förpackningsoperatör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4200
Stockholm och Stockholms län270
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län500
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län880
Hallands och Västra Götalands län810
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förpackningsoperatör i lön i månaden?

Medellönen för en förpackningsoperatör är 29100 kronor.

Hur många jobbar som förpackningsoperatör i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förpackningsoperatör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till förpackningsoperatör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Balpressare Lön för en Brännare, glas, keramik, tegel Lön för en Buntare Lön för en Buteljsköljare Lön för en Centrifugoperatör, glas Lön för en Emballageoperatör Lön för en Emballerare, maskin Lön för en Falsare, emballage Lön för en Förpackningsarbetare Lön för en Förpackningsoperatör Lön för en Förslutare Lön för en Gaspåfyllare Lön för en Glasarbetare, tillverkning, maskin Lön för en Glasfiberarbetare, tillverkning Lön för en Glashärdare Lön för en Glasmaskinskötare Lön för en Glaspressare Lön för en Glassmältare Lön för en Glastryckare Lön för en Glasyrberedare Lön för en Glasögonslipare Lön för en Isoleringsmaterialarbetare Lön för en Kapselklistrare Lön för en Kapsylarbetare Lön för en Knippare Lön för en Knippare, emballering Lön för en Kontaktlinstillverkare Lön för en Kuverteringsmaskinskötare Lön för en Linsslipare Lön för en Malmvägare Lön för en Maskinoperatör, fiberväv Lön för en Maskinoperatör, glasfiber Lön för en Maskinoperatör, glasull Lön för en Maskinoperatör, mineralull Lön för en Maskinoperatör, postsortering Lön för en Maskinoperatör, sanitetsgods Lön för en Maskinpaketerare Lön för en Maskinskötare, glas Lön för en Maskinskötare, tegelbruk Lön för en Maskinställare, glastillverkning Lön för en Massaberedare, keramik, tegel Lön för en Mineralullsarbetare, tillverkning Lön för en Mängberedare Lön för en Packare, maskin Lön för en Packoperatör Lön för en Packsalsoperatör Lön för en Paketerare, maskin Lön för en Postare, försändelser Lön för en Processoperatör, glas, keramiska produkter Lön för en Slipmaterialarbetare Lön för en Slipskiveformare Lön för en Slipverktygsarbetare Lön för en Slipverktygsoperatör Lön för en Slipverktygstillverkare Lön för en Smältare, glas Lön för en Smärgelduksarbetare Lön för en Sorterare, glas, keramik Lön för en Sågoperatör, istillverkning Lön för en Säckfyllare Lön för en Tegelbruksarbetare Lön för en Tegelbrännare, ugnsskötare Lön för en Tegelformare Lön för en Tegelpressare Lön för en Tegeltekniker Lön för en Tegeltorkskötare Lön för en Tegelvaruarbetare Lön för en Tillslutningsmaskinförare Lön för en Tillslutningsmaskinskötare Lön för en Tubfyllare Lön för en Ugnsskötare, glas, keramik Lön för en Ugnsuppsättare, keramik Lön för en Ugnsuppsättare, tegelbruk Lön för en Vågklarerare Lön för en Vågoperatör Lön för en Vågskötare Lön för en Värmare, glas Lön för en Vävare, glasfibertillverkning