Lönestatistik för en direktionssekreterare 2023

Vad tjänar en direktionssekreterare i månaden? Medellönen är 37000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36800 kronor i yrket medan männen har en lön på 37700 kronor. Se även advokatsekreterare , arbetsledare, kontorspersonal och arbetsledare, kundservice .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som direktionssekreterare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en direktionssekreterare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 37000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln direktionssekreterare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bevakar, förbereder, samordnar och följer upp ärenden och beslut som stöd till chefer, ledningsgrupp och koncernledning m.fl. Förbereder rapporter. Medverkar vid utredningsarbete. Förbereder och arrangerar styrelsemöten, konferenser och liknande. Upprättar protokoll, gör sammanfattningar och översättningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en direktionssekreterare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för direktionssekreterare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38200 kronor

 • Kommunalanställd: 32800 kronor

 • Regionanställd 32300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som direktionssekreterare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36800 kronor som direktionssekreterare medan männens lön är 37700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34000 kronor35100 kronor
2015 35400 kronor35500 kronor
2016 35600 kronor37000 kronor
2017 36500 kronor33300 kronor
2018 34100 kronor32900 kronor
2019 35800 kronor37000 kronor
2020 35600 kronor35200 kronor
2021 36800 kronor37700 kronor

Lönestatistik för direktionssekreterare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige35600
Stockholm39800
Östra Mellansverige32600
Småland med öarna31000
Sydsverige34500
Västsverige37500
Norra Mellansverige30900
Mellersta Norrland31300
Övre Norrland33600

Hur många jobbar som direktionssekreterare i Sverige?

Det är totalt 8600 personer som idag är anställda som direktionssekreterare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8600
Stockholm och Stockholms län2700
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1200
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län580
Västernorrlands och Jämtlands330
Västerbottens och Norrbottens län270

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en direktionssekreterare i lön i månaden?

Medellönen för en direktionssekreterare är 37000 kronor.

Hur många jobbar som direktionssekreterare i Sverige?

Det finns 8600 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som direktionssekreterare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stockholm
Assistent till JM
Ledigt jobb som chefssekreterare på Wise Professionals AB i Stockholm
Stockholm
Junior VD-assistent sökes till företag i City
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
Linköping
Chefsassistent till kund i Väderstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Adecco Sweden AB i Linköping
Mjölby
Chefsassistent till kund i Väderstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Adecco Sweden AB i Mjölby
Jönköping
VD Koordinator till Sesol i Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på Sesol AB i Jönköping
Gävle
Chefssekreterare till 1177 Vårdguiden på telefon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på REGION GÄVLEBORG i Gävle
Umeå
Chefsassistent, Geriatriskt centrum, Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på REGION VÄSTERBOTTEN i Umeå
Göteborg
Sekreterare/Personlig assistant
Ledigt jobb som vd-sekreterare på Bml Bygg & Material AB i Göteborg
Stockholm
Executive Assistant
Ledigt jobb som vd-sekreterare på Starbreeze AB i Stockholm
Stockholm
Team Assistant till Nordic Capital
Ledigt jobb som chefssekreterare på Rp Rekrytering Bemanning AB i Stockholm
Smedjebacken
Ledningsadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB i Smedjebacken
Göteborg
Executive Assistant till McKinsey
Ledigt jobb som chefssekreterare på Wise Professionals AB i Göteborg
Stockholm
Senior assistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Riksgäldskontoret i Stockholm
Lund
Administratör med chefsstöd till Klinisk patologi i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på REGION SKÅNE i Lund
Stockholm
Assistent för kommande uppdrag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Adecco Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Kontorsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Compary AB i Göteborg
Göteborg
Chefsassistent till Art Clinic i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
Malmö
Management assistant till kund i Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Manpower AB i Malmö
Stockholm
Executive Assistant till innovativt tillväxtbolag
Ledigt jobb som vd-sekreterare på Switch Game AB i Stockholm
Ystad
VD-assistent med HR-ansvar | Ystad Hamn Logistik AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på Hireq AB i Ystad
Stockholm
Assistenter sökes till The Pace
Ledigt jobb som chefssekreterare på Wise Professionals AB i Stockholm
Ystad
Administratör Management | Corrpal Systems
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på Hireq AB i Ystad
Stockholm
Executive Assistant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
Malmö
Executive Assistant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på JOBTEAM KONSULT R.L.H. AB i Malmö
Stockholm
Spontanansökan - Executive Assistant
Ledigt jobb som chefssekreterare på Rp Rekrytering Bemanning AB i Stockholm
Malmö
Kontorsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på JOBTEAM KONSULT R.L.H. AB i Malmö
Stockholm
VD-assistent rekryteras till Nordstjernan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
Stockholm
Executive assistant till SAAB i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vd-sekreterare på Manpower AB i Stockholm
Gävle
En vass projektadministratör till uppdrag i Gävleborgs län
Ledigt jobb som chefssekreterare på ATICC Sweden AB i Gävle
Växjö
Sekreterare till Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, AMK
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som chefssekreterare på REGION KRONOBERG i Växjö