Lönestatistik för en byggnadstekniker 2023

Vad tjänar en byggnadstekniker i månaden? Medellönen är 44000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 40200 kronor i yrket medan männen har en lön på 45200 kronor. Se även abonnentingenjör, vatten och avlopp , anbudsingenjör, bygg och anläggning och anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 46800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som byggnadstekniker.

Medellön, snittlön eller medianlön för en byggnadstekniker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln byggnadstekniker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, nybyggnation, underhåll och reparation av byggnader och anläggningar. Utför mätnings-, konstruktions- och beräkningsarbete samt upprättar arbets- och detaljritningar. Deltar i kontroll och slutgranskning av bygg- och anläggningsprojekt. Utvecklar drift- och underhållsverksamheten för att optimera fastigheters tekniska system. ”

Hur ser lönestatistiken ut för en byggnadstekniker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för byggnadstekniker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 44100 kronor

 • Kommunalanställd: 43000 kronor

 • Regionanställd 46800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som byggnadstekniker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 40200 kronor som byggnadstekniker medan männens lön är 45200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34500 kronor37000 kronor
2015 34400 kronor37400 kronor
2016 39400 kronor41500 kronor
2017 39200 kronor41700 kronor
2018 38500 kronor42300 kronor
2019 38400 kronor42000 kronor
2020 38900 kronor43500 kronor
2021 40200 kronor45200 kronor

Lönestatistik för byggnadstekniker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige42500
Stockholm41200
Östra Mellansverige44600
Småland med öarna38800
Sydsverige44000
Västsverige42400
Norra Mellansverige42300
Mellersta Norrland44600
Övre Norrland40500

Hur många jobbar som byggnadstekniker i Sverige?

Det är totalt 30700 personer som idag är anställda som byggnadstekniker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige30700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1300
Blekinge och Skåne län3400
Hallands och Västra Götalands län5300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1400
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län940

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en byggnadstekniker i lön i månaden?

Medellönen för en byggnadstekniker är 44000 kronor.

Hur många jobbar som byggnadstekniker i Sverige?

Det finns 30700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som byggnadstekniker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till byggnadstekniker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Abonnentingenjör, vatten och avlopp Anbudsingenjör, bygg och anläggning Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör Anläggningsingenjör, elkraft Anstaltsingenjör Applikationsingenjör, högskoleingenjör Arbetsingenjör Arméingenjör Automationsingenjör, maskin Automationstekniker, el Automationstekniker, elektronik Automationstekniker, maskin Beredningsingenjör, bygg och anläggning Beredningsingenjör, elektronik Beredningsingenjör, elkraft Beredningsingenjör, gruva/metallurgi Beredningsingenjör, kemiteknik Beredningsingenjör, maskin Beredningsingenjör, telekommunikation Beredningsingenjör, textil, trä m.m. Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Besiktningsingenjör, elkraft Betongingenjör Bildanalytiker Biogasingenjör Borrledare, petroleumutvinning Broingenjör Bryggeriingenjör Byggledare Byggnadsingenjör, högskoleingenjör Byggnadskalkylator Byggnadskonstruktör Byggnadskonsult, högskoleingenjör Byggnadsmiljötekniker Byggnadsritare Byggnadstekniker Byggprojektledare CAD-ritare, bygg och anläggning CAD-ritare, elektronik CAD-ritare, elkraft CAD-ritare, maskin CAD-ritare, telekommunikation Datagrafiker, teknisk illustratör Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör Depåtekniker, prospektering Distributionsmejerist Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Driftingenjör, bygg Driftingenjör, elkraft Driftingenjör, reningsverk Driftingenjör, vattenverk Driftingenjör, värmeverk Drifttekniker, bygg Elektronikingenjör, högskoleingenjör Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör Elingenjör, övrig Elkonstruktör Elkraftingenjör, högskoleingenjör Eltekniker, konstruktion m.m. Energiingenjör, högskoleingenjör Entreprenadingenjör Fastighetsingenjör Fordonsingenjör Förpackningstekniker Förpackningsutvecklare Garantiingenjör, bygg Gatuingenjör Geodatasamordnare GIS-ingenjör Gjuteriingenjör, högskoleingenjör Gruvingenjör, högskoleingenjör Gruvmätare Hamningenjör Hushållstekniker Hydraulikingenjör Högskoleingenjör, bygg och anläggning Högskoleingenjör, elektronik Högskoleingenjör, elkraft Högskoleingenjör, gruva/metallurgi Högskoleingenjör, kemiteknik Högskoleingenjör, maskin Högskoleingenjör, telekommunikation Högskoleingenjör, textil, trä m.m. Illustratör, teknisk Ingenjör, bygg och anläggning Ingenjör, elektronik Ingenjör, elkraft Ingenjör, gruva/metallurgi Ingenjör, hydraulik Ingenjör, kemiteknik Ingenjör, maskin Ingenjör, telekommunikation Ingenjör, textil, trä m.m. Inköpsingenjör Inköpsplanerare Inköpstekniker Installationsingenjör Instrumentingenjör, kemiskt lab. Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik Järnvägsingenjör Kalkylator, bygg och anläggning Kalkylchef, bygg och anläggning Kalkylingenjör, bygg och anläggning Kart- och mätingenjör Kartingenjör Kartograf Kartritare Karttekniker Kemiingenjör, högskoleingenjör Kemitekniker Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör Konstruktör, bygg och anläggning Konstruktör, elkraft Konstruktör, maskin, högskoleingenjör Konstruktör, textil, trä m.m. Konstruktör, VVS Konsult, byggnads-, övrig Konsult, storköks- Kontrollingenjör, bygg och anläggning Kontrollingenjör, elektronik Kontrollingenjör, elkraft Kontrollingenjör, gruva/metallurgi Kontrollingenjör, kemiteknik Kontrollingenjör, maskin Kontrollingenjör, telekommunikation Kontrollingenjör, textil, trä m.m. Kontrolloperatör, metallprodukter Kontrolltekniker, bygg Kontrolltekniker, elektronik Kontrolltekniker, elkraft Kontrolltekniker, gruva/metallurgi Kontrolltekniker, kemiteknik Kontrolltekniker, maskin Kontrolltekniker, telekommunikation Kontrolltekniker, textil, trä m.m. Kretskortsdesigner Kretskortskonstruktör Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning Kvalitetsingenjör, elektronik Kvalitetsingenjör, elkraft Kvalitetsingenjör, gruva/metallurgi Kvalitetsingenjör, kemiteknik Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning Kvalitetsingenjör, maskin Kvalitetsingenjör, telekommunikation Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m. Kvalitetsmätare, metallprodukter Kvalitetstekniker, elektronik Kvalitetstekniker, elkraft Kvalitetstekniker, gruva/metallurgi Kvalitetstekniker, kemiteknik Kvalitetstekniker, maskin Kvalitetstekniker, telekommunikation Kvalitetstekniker, textil, trä m.m. Laboratorieingenjör, metallurgi Lantmäteriingenjör Linjeingenjör Livsmedelsingenjör Livsmedelstekniker Malmletare Markingenjör Maskiningenjör, högskoleingenjör Maskinkonstruktör, högskoleingenjör Materialberedare Materialplanerare, högskoleingenjör Mejeriingenjör Mejerist Mejeritekniker Metodingenjör, maskin Mjölkmästare Montageingenjör, bygg Montageingenjör, elkraft Montageingenjör, maskin Montageledare, bygg Mät- och kartingenjör Mätingenjör, elkraft Mätingenjör, lantmäteri Mätningsingenjör, bygg och anläggning Mätningsingenjör, karttekniskt arbete Mätningsledare Mätningstekniker Mättekniker, bygg och anläggning Mättekniker, geologi Mättekniker, lantmäteri Mättekniker, metallprodukter Mättekniker, styr- o. reglerteknik Mättekniker, termografi Mättekniker, verkstad Nätplanerare Optimerare, livsmedel Ostmästare Planerare, bygg Planerare, elkraft Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Planeringsingenjör, bygg och anläggning Planeringsingenjör, elkraft Planeringsingenjör, kemiteknik Planeringsingenjör, maskin Planeringsingenjör, textil, trä m.m. Planeringstekniker, bygg och anläggning Planeringstekniker, elektronik Planeringstekniker, elkraft Planeringstekniker, gruva/metallurgi Planeringstekniker, kemiteknik Planeringstekniker, maskin Planeringstekniker, telekommunikation Planeringstekniker, textil, trä m.m. Prisanalytiker Prissättare Processingenjör (bygg), högskoleingenjör Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör Processingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör Processingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör Processingenjör (maskin), högskoleingenjör Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Produktberedare, elektronik Produktberedare, elkraft Produktberedare, kemiteknik Produktberedare, maskin Produktberedare, metallurgi Produktberedare, telekommunikation Produktberedare, textil, trä m.m. Produktionsberedare, elektronik Produktionsberedare, elkraft Produktionsberedare, kemiteknik Produktionsberedare, maskin Produktionsberedare, metallurgi Produktionsberedare, telekommunikation Produktionsberedare, textil, trä m.m. Produktionsfaktor Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör Produktionsingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör Produktionsingenjör, elkraft Produktionsingenjör, maskin Produktionsingenjör, textil, trä m.m. Produktionsledare, tillverkningsindustri Produktionsplanerare, elektronik Produktionsplanerare, elkraft Produktionsplanerare, kemiteknik Produktionsplanerare, maskin Produktionsplanerare, metallurgi Produktionsplanerare, telekommunikation Produktionsplanerare, textil, trä m.m. Produktionstekniker, bygg och anläggning Produktionstekniker, elektronik Produktionstekniker, elkraft Produktionstekniker, gruva/metallurgi Produktionstekniker, kemiteknik Produktionstekniker, maskin Produktionstekniker, petroleumutvinning Produktionstekniker, telekommunikation Produktionstekniker, textil, trä m.m. Produkttekniker, mejeri Projektledare, bygg och anläggning Projektledare, värme, vatten och sanitet Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör Provningsingenjör, bygg Provningsingenjör, elektronik Provningsingenjör, elkraft Provningsingenjör, kemiteknik Provningsingenjör, maskin Provningsingenjör, telekommunikation Pyrotekniker, planering o. genomförande fyrverkerier Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning Rationaliseringstekniker, elektronik Rationaliseringstekniker, elkraft Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi Rationaliseringstekniker, kemiteknik Rationaliseringstekniker, maskin Rationaliseringstekniker, telekommunikation Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m. RF-ingenjör Ritare, bygg och anläggning Ritare, elektronik Ritare, elkraft Ritare, maskin Ritare, telekommunikation Ritare, textil, trä m.m. Serviceingenjör, elektronik Serviceingenjör, elkraft Serviceingenjör, gruva/metallurgi Serviceingenjör, kemiteknik Serviceingenjör, maskin Serviceingenjör, telekommunikation Serviceingenjör, textil, trä m.m. Signalingenjör Signalprojektör Signaltekniker, försvaret Skeppsingenjör Smörmästare Spåringenjör Spårtekniker SQE Supplier Quality Engineer Stadsingenjör Stationstekniker, kärnkraftverk Stereoingenjör Stereooperatör Stereotekniker Storkökskonsult Styr- och regleringenjör Supportingenjör, fordon Supporttekniker, styrsystem Svetstekniker Sågverkstekniker Tegelmästare Teknikillustratör Teknisk illustratör Teleingenjör Telekommunikationstekniker Testingenjör, elektronik Testingenjör, telekommunikation Textilingenjör Tidsstudieingenjör, elektronik Tidsstudieingenjör, kemiteknik Tidsstudieingenjör, maskin Tidsstudieingenjör, telekommunikation Tillförlitlighetsingenjör, maskin Topograf Trafikingenjör Transformatorkonstruktör Tryckeriingenjör Trätekniker Underhållschef, elektronik Underhållschef, elkraft Underhållschef, kemiteknik Underhållschef, maskin Underhållschef, metallurgi Underhållschef, telekommunikation Underhållschef, textil, trä m.m. Underhållsingenjör, bygg och anläggning Underhållsplanerare, bygg och anläggning Uppfinnare Utrustningsingenjör, bygg Utsättare Utvecklingstekniker, elkraft Utvecklingstekniker, maskin VA-ingenjör VA-inspektör Valideringsingenjör, läkemedelstillv. Valsverksingenjör, högskoleingenjör Varvsingenjör Ventilationsingenjör Ventilationstekniker, ingenjör Verifieringsingenjör, elektronik Verifieringsingenjör, telekommunikation Verkstadsingenjör Verkstadskontrollant Verkstadsplanerare Verktygskonstruktör VVS-ingenjör VVS-ritare Väg- och vattenbyggnadsingenjör Vägingenjör Vägmästare Vägtekniker Värmetekniker Värmeverksingenjör
Kungsbacka
EnviroProcess söker Entreprenadingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på EnviroProcess Sweden AB i Kungsbacka
Solna
Trafikingenjör inriktning specialiststöd
Ledigt jobb som trafikingenjör på Trafikverket i Solna
Solna
Trafikingenjör, specialiststöd med inriktning arbete på väg
Ledigt jobb som trafikingenjör på Trafikverket i Solna
Malmö
Malmö stad söker Ingenjörsstudent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Malmö kommun i Malmö
Habo
Fastighetsingenjör till Fagerhults Belysning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsingenjör på Påverka Nu Sverige AB i Habo
Västerås
Entreprenadingenjör till Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som entreprenadingenjör på Bygg Partner i Dalarna AB i Västerås
Växjö
Byggnadsteknisk Projektledare
Ledigt jobb som byggnadsingenjör på Linnéuniversitetet i Växjö
Norrköping
Entreprenadingenjör till Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som entreprenadingenjör på Infranord AB i Norrköping
Stockholm
Anbudsingenjör Large Civil Project
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på NCC AB i Stockholm
Stockholm
Senior energikonsult med gruppansvar
Ledigt jobb som byggnadskonsult på Raksystems AB i Stockholm
Stockholm
Miljökonsult
Ledigt jobb som byggnadskonsult på Raksystems AB i Stockholm
Karlshamn
Underhållsingenjör inriktning I&C till Karlshamnsverket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Sydkraft AB i Karlshamn
Stockholm
Project Manager - Electrical Engineering (Datacenters)
Ledigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Microsoft Sweden 1172 AB i Stockholm
Stockholm
Driftledare Norrort
Ledigt jobb som fastighetsingenjör på H2M Fastighetsteknik AB i Stockholm
Malmö
Projektör inom Tele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som järnvägsingenjör på Norconsult AB i Malmö
Göteborg
Underhållstekniker till IAC i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Automationstekniker till IAC i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Adecco Sweden AB i Göteborg
Markaryd
Underhållsingenjör
Ledigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Nibe AB i Markaryd
Göteborg
Servicetekniker - klimatsmart fastighetsautomation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsingenjör på Lindinvent AB i Göteborg
Göteborg
Driftingenjör med fokus på energi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och underhållsingenjör, anläggning på Fasticon Kompetens AB i Göteborg
Arvika
Mark- och gatuingenjör till Arvika kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som markingenjör på Qtym AB i Arvika
Arvika
Mark- och exploateringsingenjör till Arvika Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som markingenjör på Qtym AB i Arvika
Stockholm
Självgående Gatuinspektör till Trafikkontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikingenjör på Stockholms kommun i Stockholm
Skellefteå
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Skellefteå
Piteå
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Piteå
Luleå
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Luleå
Gävle
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Gävle
Östersund
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Östersund
Sundsvall
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Sundsvall
Örnsköldsvik
Kalkylingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskalkylator/anbudsingenjör på AFRY AB i Örnsköldsvik