Lön barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef 2024

- Lönestatistik för en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chefVad tjänar en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2024 är:

45 300 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45200 kronor i yrket medan männen har en lön på 48100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 49500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 271 kronor.

Dagslön för en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2157 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef får ut 30 862 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 45 300 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 809 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 317 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 29 kronor
Lönen efter skatt 30 862 kronor


Vad gör en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd förvaltningschef, mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom förskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en förskola eller annan verksamhet som bedriver barnomsorg. Övervakar barnens utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 49500 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41200 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45200 kronor som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef medan männens lön är 48100 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige44 900 kronor
Stockholm49 400 kronor
Östra Mellansverige42 900 kronor
Småland med öarna45 600 kronor
Sydsverige44 100 kronor
Västsverige43 200 kronor
Norra Mellansverige46 100 kronor
Mellersta Norrland46 600 kronor
Övre Norrland44 200 kronor


Hur många jobbar som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 4700 personer som idag är anställda som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4 700
Stockholm och Stockholms län910
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län200
Västernorrlands och Jämtlands110
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef är 45300 kronor.

Hur många jobbar som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 4700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 45200 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 48100 kronor.

Hur mycket betalar en barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef i skatt?

En barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef betalar i snitt 13154 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.