Lönestatistik för en ammunitionsröjare 2023

Vad tjänar en ammunitionsröjare i månaden? Medellönen är 25000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 24200 kronor i yrket medan männen har en lön på 25200 kronor.

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 25000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ammunitionsröjare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en ammunitionsröjare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ammunitionsröjare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Medverkar i militära operationer och övningar nationellt och internationellt med främst väpnad strid som huvuduppgift.”

Hur ser lönestatistiken ut för en ammunitionsröjare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ammunitionsröjare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 25000 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ammunitionsröjare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 24200 kronor som ammunitionsröjare medan männens lön är 25200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 21500 kronor21600 kronor
2015 21800 kronor21800 kronor
2016 0 kronor0 kronor
2017 0 kronor0 kronor
2018 0 kronor0 kronor
2019 0 kronor0 kronor
2020 24400 kronor25600 kronor
2021 24200 kronor25200 kronor

Lönestatistik för ammunitionsröjare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige25500
Stockholm25500
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som ammunitionsröjare i Sverige?

Det är totalt 4100 personer som idag är anställda som ammunitionsröjare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4100
Stockholm och Stockholms län4100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ammunitionsröjare i lön i månaden?

Medellönen för en ammunitionsröjare är 25000 kronor.

Hur många jobbar som ammunitionsröjare i Sverige?

Det finns 4100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ammunitionsröjare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till ammunitionsröjare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Eksjö
Swedec söker hundförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Eksjö
Halmstad
Fordonsmekaniker till Materielunderhållssektionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Halmstad
Älvsbyn
Stabsassistent GSS/K till Flygbaspluton Vidsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Älvsbyn
Stockholm
Stabsassistent GSS/K till Försvarsstabens stödenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Stockholm
Luleå
Stabsassistent GSS/K till Räddningspluton
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Luleå
Upplands-Bro
12.Motoriserade skyttebataljon söker soldater till Ledningspluton
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Upplands-Bro
Luleå
Stabsassistent GSS/K till Fälthållningspluton
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Luleå
Upplands-Bro
12. Motoriserade skyttebataljon söker soldater till 121. Skyttekompaniet.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Upplands-Bro
Stockholm
Livskvadron söker soldater för anställning efter MUCK juni-23
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Stockholm
Stockholm
MW Group söker dig som vill jobba extra!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på MW Group AB i Stockholm
Boden
Assistent Teknisk tjänst (GSS/K) till Pjäskompaniet, A 8
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Boden
Linköping
Stridsledningsassistent (OR4) till 4.Basenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Linköping
Malmö
Soldiers Inc söker installatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Soldiers Incorporated i Sverige AB i Malmö
Sollefteå
Insatschefer till Sollefteå Garnison
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Sollefteå
Lidköping
GSS/K till flygunderhållstjänst stridsflyg vid Skaraborgs flygflottilj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Lidköping
Gotland
Soldat med inriktning samband/kärnnod
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Gotland
Stockholm
Rikshemvärnsstaben söker stabsassistent till Genomförandeavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Stockholm
Eksjö
Ing 2 söker vaktsoldater med insats- och bevakningsuppgifter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Eksjö
Enköping
Bevakningssoldater
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Enköping
Karlsborg
K3 söker lednings – och underhållssoldater till 31. jägarbataljonen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Karlsborg
Karlsborg
K3 söker jägarsoldater till 31. jägarbataljonen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Karlsborg
Boden
Stabsassistent / Underrättelseassistent, GSS/K
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Boden
Stockholm
Stabsassistenter till FMLOG Stab, OR1-3
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Stockholm
Stockholm
Stabsgruppchef till FMLOG Stab, OR4-5
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Stockholm
Gotland
P 18 söker soldater och gruppchefer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Gotland
Gotland
Soldat till MR-Säkgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Gotland
Lidköping
Rampservicesoldat Transportflygskvadronen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Lidköping
Karlskrona
IBSS soldater och militärpoliser till Marinbasen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Karlskrona
Lidköping
Stabssoldat Övningsplanering till Skaraborgs flygflottilj F 7
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Lidköping
Arboga
Cybersoldater GSS/K
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som soldat/sjöman på Försvarsmakten i Arboga