Vad tjänar en alkoholrådgivare i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en alkoholrådgivare 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en alkoholrådgivare brutto innan skatt

Medellönen för en alkoholrådgivare är

31 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.Vilken inkomst har en alkoholrådgivare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för alkoholrådgivare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 31 400 kronor
Kommunalanställd 31 800 kronor
Landstingsanställning 32 000 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 31 200 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som alkoholrådgivare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27 600 kronor 27 400 kronor
2015 27 700 kronor 27 700 kronor
2016 28 400 kronor 28 300 kronor
2017 29 400 kronor 29 300 kronor
2018 30 400 kronor 30 200 kronor
2019 31 000 kronor 30 300 kronor
2020 31 800 kronor 31 100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för alkoholrådgivare.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som alkoholrådgivare.

Region Antal anställda som alkoholrådgivare eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige17400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län490

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som alkoholrådgivare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för alkoholrådgivare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Hallands och Västra Götalands län för där är nämligen medellönen högst med 32500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige31500
Stockholm31600
Östra Mellansverige31600
Småland med öarna31300
Sydsverige32000
Västsverige32500
Norra Mellansverige29100
Mellersta Norrland29800
Övre Norrland31000

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Här är några av jobben i sverige med högst lön:

Klicka på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till alkoholrådgivare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Aktiveringspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för aktiveringspedagog

Alkohol- och drogrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkohol- och drogrådgivare

Alkohol- och drogterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkohol- och drogterapeut

Alkohol- och drogutredare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkohol- och drogutredare

Alkoholrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkoholrådgivare

Alkoholterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkoholterapeut

Anhörigkonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för anhörigkonsulent

Anhörigterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för anhörigterapeut

Anstaltspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för anstaltspedagog

Baptistpastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för baptistpastor

Barnomsorgsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnomsorgsassistent

Barnomsorgsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnomsorgsinspektör

Barnomsorgssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnomsorgssekreterare

Barnstugeassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnstugeassistent

Barnstugekonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnstugekonsulent

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Behandlingspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingspedagog

Behandlingssamordnare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingssamordnare

Behandlingsterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingsterapeut

Boendepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för boendepedagog

Brottsofferassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brottsofferassistent

Diakoniassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för diakoniassistent

Droginformatör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för droginformatör

Drogrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för drogrådgivare

Drogterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för drogterapeut

Evangelist, resepastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för evangelist, resepastor

Flyktingassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingassistent

Frikyrkopastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frikyrkopastor

Frälsningsofficer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frälsningsofficer

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingsföreståndare, frälsningsarmén

Församlingssyster

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingssyster

Habiliteringspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för habiliteringspedagog

Handikappsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handikappsekreterare

Hantverkspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hantverkspedagog

Hemhjälpsledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemhjälpsledare

Hemterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemterapeut

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemtjänstinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemtjänstinspektör

Hemvårdsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemvårdsassistent

Hemvårdssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemvårdssekreterare

Integrationshandledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för integrationshandledare

Kvinnojourarbetare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kvinnojourarbetare

Metodistpastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för metodistpastor

Missionär

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för missionär

Mormonpräst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för mormonpräst

Muezzin

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för muezzin

Officer, frälsningsarmén

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för officer, frälsningsarmén

Omsorgspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omsorgspedagog

Pastor, frikyrkoförsamling

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för pastor, frikyrkoförsamling

Placeringsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för placeringsassistent

Predikant, frikyrka

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för predikant, frikyrka

Projektledare, socialt arbete

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för projektledare, socialt arbete

Präst, frikyrkoförsamling

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för präst, frikyrkoförsamling

Rehabiliteringsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringsassistent

Slumsyster

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för slumsyster

Socialpedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialpedagog

Socioterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socioterapeut

SoL-handläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sol-handläggare

Spelterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för spelterapeut

Stödpedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stödpedagog

Ungdomsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ungdomsassistent

Vittnesassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vittnesassistent

Äldreomsorgshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för äldreomsorgshandläggare

Äldreomsorgsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för äldreomsorgsinspektör

Äldrepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för äldrepedagog

Övervakare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för övervakare

Lediga jobb för alkoholrådgivare

Valdemarsvik
Boendestödjare i Hannäs Åtvidaberg

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Färgbron Omsorg AB i Valdemarsvik

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Örebro
Stödpedagog till korttidsboende barn och ungdom.

Ledigt jobb som stödpedagog på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Gotland
Socionom/ socialpedagog sökes till HVB Huvudgården

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hvb Huvudgården AB i Gotland

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Mullsjö
Socialpedagog med vikariesamordning åk 7-9

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Mullsjö kommun i Mullsjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Sigtuna
Kontaktperson till tonåring

Ledigt jobb som ungdomsassistent på Sigtuna kommun i Sigtuna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som ungdomsassistent
Trollhättan
Behandlingssekreterare

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trollhättans kommun i Trollhättan

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Mölndal
Behandlingsassistent som kan bygga relationer

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Mölndal

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Mölndal
Behandlingspedagog som vill göra skillnad

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Mölndal

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Svalöv
Är du intresserad av att vara familjehem?

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på ErLeMa AB i Svalöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Sjöbo
Är du intresserad av att vara familjehem?

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på ErLeMa AB i Sjöbo

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Höör
Är du intresserad av att vara familjehem?

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på ErLeMa AB i Höör

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Malmö
Behandlingspedagog Villa Mea HVB

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Stockholm
Ombud till Crossroads

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Stadsmissionen i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Örebro
Verksamhetspedagog till område 3

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Örkelljunga
Är du intresserad av att vara familjehem?

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på ErLeMa AB i Örkelljunga

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Lerum
Stödpedagog sökes till Seatons gruppbostad, Bmss

Ledigt jobb som stödpedagog på Lerums kommun i Lerum

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Ulricehamn
Behandlingspedagog sökes

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB i Ulricehamn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Västerås
Socionom/beteendevetare

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på La Vie AB i Västerås

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Stockholm
Behovsanställd behandlare till Kricas HVB i Örebro

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Krica Behandling och Utbildning AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Nässjö
Stödpedagog till gruppbostad och servicebostad för funktionshindrade

Ledigt jobb som stödpedagog på Nässjö kommun i Nässjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Nässjö
Stödassistent till gruppbostad och servicebostad för funktionshindrade

Ledigt jobb som stödpedagog på Nässjö kommun i Nässjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Partille
Bitredande föreståndare för ett HVB- hem, skyddat boende

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Pax Menchi AB i Partille

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Eslöv
Behandlingspedagog/Socionom till HVB i Eslöv

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på 9vB Sverige AB i Eslöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Svalöv
Behandlingspedagog/Socionom till HVB nära Svalöv

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på 9vB Sverige AB i Svalöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Göteborg
Stödpedagoger

Ledigt jobb som stödpedagog på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Partille
Stödpedagog till Gryningsvägens gruppbostad

Ledigt jobb som stödpedagog på Partille kommun i Partille

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Stockholm
Boendestödjare till Nytida boendestödsteam - vikariat

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Nytida AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Nyköping
Behandlingspedagog

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Riande AB i Nyköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Östhammar
Socialpedagog, Östhammar

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Östhammars kommun i Östhammar

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Tierp
Arbetskonsulent

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Tierps kommun i Tierp

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog