Lönestatistik för en äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 45700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 45500 kronor. Se även enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef , enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef och enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 47200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom äldreomsorg. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 45900 kronor

 • Regionanställd 47200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45700 kronor som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef medan männens lön är 45500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36900 kronor36700 kronor
2015 38200 kronor41700 kronor
2016 39600 kronor39400 kronor
2017 41000 kronor40300 kronor
2018 42300 kronor41700 kronor
2019 43500 kronor43400 kronor
2020 44700 kronor44200 kronor
2021 45700 kronor45500 kronor

Lönestatistik för äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige44600
Stockholm47200
Östra Mellansverige44400
Småland med öarna44500
Sydsverige45400
Västsverige45900
Norra Mellansverige43000
Mellersta Norrland41500
Övre Norrland40400

Hur många jobbar som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 8500 personer som idag är anställda som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8500
Stockholm och Stockholms län1100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län930
Blekinge och Skåne län1200
Hallands och Västra Götalands län1700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län850
Västernorrlands och Jämtlands460
Västerbottens och Norrbottens län710

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef är 45700 kronor.

Hur många jobbar som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 8500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshierarki Lön för en Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemschef, verksamhetsnära chef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef