Lönestatistik för en äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 59800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 59900 kronor i yrket medan männen har en lön på 59600 kronor. Se även enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef , enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef och enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 65000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 59800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom äldreomsorg, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 61100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 59900 kronor som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 59600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 47600 kronor48200 kronor
2015 50300 kronor51300 kronor
2016 51500 kronor52900 kronor
2017 53000 kronor0 kronor
2018 54900 kronor52400 kronor
2019 56800 kronor54400 kronor
2020 59200 kronor60000 kronor
2021 59900 kronor59600 kronor

Lönestatistik för äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige59400
Stockholm69700
Östra Mellansverige62600
Småland med öarna..
Sydsverige57900
Västsverige57800
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 940 personer som idag är anställda som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige940
Stockholm och Stockholms län130
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län150
Hallands och Västra Götalands län200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef är 59800 kronor.

Hur många jobbar som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 940 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshierarki Lön för en Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemschef, verksamhetsnära chef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef