Lön ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchefVad tjänar en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

59 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 59900 kronor i yrket medan männen har en lön på 59600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 65000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 59800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 358 kronor.

Dagslön för en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2848 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef får ut 39 301 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 59 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 10 381 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 7 069 kronor
Statlig skatt 1 728 kronor
Begravningsskatt 38 kronor
Lönen efter skatt 39 301 kronor


Vad gör en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom äldreomsorg, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 61100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 59900 kronor som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 59600 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige59 400 kronor
Stockholm69 700 kronor
Östra Mellansverige62 600 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige57 900 kronor
Västsverige57 800 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 940 personer som idag är anställda som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige940
Stockholm och Stockholms län130
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län150
Hallands och Västra Götalands län200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef är 59800 kronor.

Hur många jobbar som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 940 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 59900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 59600 kronor.

Hur mycket betalar en ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef i skatt?

En ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef betalar i snitt 19216 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshierarki Lön för en Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshierarki Lön för en Ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemschef, verksamhetsnära chef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef