El – en framtidsbransch att satsa på


Ingen bransch har varit så aktuell den här vintern som elbranschen och det har blivit tydligt hur elpriserna påverkar oss. Nu har priserna skenat och resulterat i skyhöga kostnader för industrin men även för privatpersoner med eluppvärmda villor. Men vem är det som verkar för låga elpriser och vad kan vi vänta oss framöver under omställningen till 100 % förnybar energi. Det är inte helt lätt att sätta sig in i som privatperson men här kommer en enkelt förklaring.

Prissättning av el

Svenska elmarknaden ska fungera enligt utbud och efterfrågan där du som förbrukare av el köper den av elbolaget du väljer på Elbyte.se. Men elbolagen där kan man ju säga är bakbundna av det spotpriset på el som de måste köpa för. Sen sysslar de med en marginell affär mot dig som kund där de hoppas tjäna pengar efter något år när kampanjen på elpriset är borta och påslaget mot dig som kund istället sätts in.

Nord Pool och elpriset

Det är spotpriset som el säljs och köps för. De med oerhört stor makt kring detta är elbolag med klassiska namn vi alla hört som Vattenfall och Fortum. Många förknippar dessa elbolag med el rent allmänt och tror att man måste köpa el av dem. Bolagen är kanske med mening inte så tydliga på att förtydliga skillnaderna mellan elnät, elproduktion och elhandel. Varför inte föreslå samafakturering så att allt kommer på samma faktura och gör det ännu mer svårbegripligt. När ett fåtal aktörer är de enda som står för utbudet så betyder det:

1.    Att det går att klassa som någon form av oligarki där de har stor makt över elpriset

2.    Att de med stora resurser och produktion når stordriftsfördelar och gör rekordvinster på 16,8 miljarder som Vattenfall

3.    Att elbolagen som bara köper el inte har tillräckligt makt för att belysa situationen.

Grön el - behöver inte driva upp elpriset

Den fullständigt avgörande faktorn när det gäller elpriset är om elbolagen som producerar el kommer satsa på att effektivera framställningen av grön energi och framförallt att gröna energikällor kan bidra med stringens i konsekvent energi till elnäten. Eller kommer grön energi bli ett argument för att ta överpriser på el och göra ännu större vinster? Hur stor del av Vattenfalls miljarder i vinst går till att skapa innovationer och effektivisera energitillförseln. Det är bara frågor makthavarna kan svara på och de ytliga diskussionerna med våra politiker närmar sig aldrig pudelns kärna.

Lönestatistik för populära yrken


Vilken lönestatistik är mest populär? Här hittar du medellöner för de mest eftertraktade yrkena. Klicka på knapparna nedan för att komma till statistiken.