Här är yrkena med personalbrist

Vilka yrken har du störst chans att få jobb i den närmsta tiden? Här är Sveriges hetaste branscher!


Det talas ofta om arbetslöshet och brist på jobb. Och visst har digitaliseringen gjort att många yrken blivit onödiga och många jobb har försvunnit. Men sanningen är att det finns ett stort antal yrken som det är lätt att få jobb i och det till och med finns personalbrist. Här är framtidens heta yrken.

Det är Arbetsförmedlingen som listar de yrken med störst chans till jobb just nu och de närmsta fem åren. Man betonar att det är bra att utgå från sina intressen men den säkraste vägen är genom utbildning. En slutförd gymnasieutbildning stärker dina chanser.

Stor brist i vård och skola

Generellt kan man säga att det råder stor brist på personal inom vård- och läraryrken. Det gäller både på högskolenivå med läkare, sjuksköterskor och lärare. Men även inom yrkesutbildningar där det även finns brist på undersköterskor.

Men det finns även andra yrkesutbildningar där det är lätt att få jobb. Det gäller till exempel elektrikerjobb, svetsare och snickare. Men även VVS-yrken, mekaniker och maskinoperatörer.

När det gäller andra högskoleyrken med stor brist på personal är det framför allt inom IT som nämns. Här pratar man om bristen är så pass stor att man riskerar att företag flyttar utomlands. Sverige kan även riskera att tappa skatteintäkter då företag istället hyr in kompetens och konsulter från utlandet. I och med att Sverige blivit ett hett land för online casino har även spel- och bettingbranschen boomat. Här finns ett stort behov av kompetenta systemutvecklare.

Yrken där det är svårt att få jobb

Många yrken har påverkats av digitaliseringen vilket också speglar sig i möjligheten att få jobb. Det gäller framför allt e-handeln som gjort att många yrken försvinner. Till exempel säljare i butik och kassapersonal. Andra yrken är jobb inom bank och finans. Generellt kräver allt fler yrken att man kan den digitala världen. Corona-pandemin har dessutom skyndat på digitaliseringen ytterligare. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns goda chanser att få ett jobb i Sverige de närmsta åren om man har rätt utbildning och kompetens. Har man dessutom digital kompetens ökar man sina chanser till anställning ytterligare.